ISONKYRÖN VAPAAHAUTAUSMAA (16.10.2012)

Isonkyrön kunnassa on yksityinen vapaahautausmaa, joka sijaitsee Kyrönjoen koillispuolella, Ruusupurontien itäpuolella, Isonkyrön evankelis-luterilaisen pääkirkon uuden hautausmaan eli Maijalanniemen hautausmaan (otettu käyttöön 1965) naapurissa, sen ja pysäköintialueen kainalossa.

    Isonkyrön vapaahautausmaa. Kartassa tätä hautausmaata ei ole merkitty latinalaisella ristillä, joka on hautausmaiden merkkinä. Korkeuskäyrän eteläpuolella näkyy hautausmaan portilta katsoen matalampana oleva hautausmaan oikea reuna. Kartassa on virhe, sillä pysäköintialueen väri on ulotettu lähes koko hautausmaan yli. Työkaluvajaa ei ole merkitty karttaan. © Maanmittauslaitos, lupa nro 403/MML/12, Kiinteistörajat© Maanmittauslaitos lupanro 403/MML/12.

    Seurakunnan opastauluun vapaahautausmaa on merkitty.

Perustamislupa-anomus

Anomuksen uskovaisten hautausmaan perustamiseksi teki 11.5.1923 talokas Iisakki Penttala (AD (832/171) 1923 OPM, SVA). Sen jätti 21.7.1923 varatuomari Vilho Ebeling valtakirjan ja kuuden liitteen kera.

Kauppakirja

Talokas Penttala ja hänen vaimonsa Vilhelmiina Penttala luovuttivat 9.4.1923 päivätyllä kauppakirjalla omistamastaan Kauniston perintötalosta nro 4 Palonkylässä, Isonkyrön pitäjässä, 25 aarin maa-alueen, pitkin kirkon aidan vierusta, kirkosta eronneiden uskovaisten hautausmaaksi. Maa luovutettiin ilmaiseksi ehdolla, että aita pidetään kunnossa maan kolmella sivulla. Sen sai erottaa nimellä Uskovaisten hautausmaa. Kauppakirjan todistivat K. V. Pispala ja Helli Tanttari.


Tilukset oli jakanut, rajat avannut ja pyykittänyt 1908-1911 varamaanmittari Georg A. Holm. Luovutettu alue oli lähes suorakaiteenmuotoinen.

Piirilääkärin lausunto ja takauskirja

Piirilääkäri G. Rosendal tarkasti alueen 26.4.1923. Vaasassa 27.4.1923 päivätyssä lausunnossaan hän totesi, että maan laatu oli "kovaa, hyvin kivistä mäkimaata". Siihen saattoi haudata, kun kivet siirrettiin pois ja alueelle ajettiin tarpeeksi maata.

Takauskirjan hautausmaan kunnossapidosta allekirjoittivat 11.5.1923 talokkaat Jaakko Waismaa ja Juho Klamppu. Takauskirjan todistivat taas K. V. Pispala ja Helli Tanttari.

    Hautausmaan pinta on nurmea. Keskikäytävä jakaa maan kahtia. Etu- ja takaosassa on laajimmat käyttämättömät alueet. Perällä näkyvät raivatut vesakkokasat, oikeassa takakulmassa työkaluvaja.

Tuomiokapituli ja maaherra puoltavat anomusta

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilla, jonka lausunnon arkkipiispa Gustaf Johansson 3.9.1923 allekirjoitti, ei ollut muistutettavaa asiassa, ja maaherra Bruno Sarlin puolsi anomusta lausunnossaan 3.10.1923.

Päätös

Myönteinen päätös annettiin 26.10.1923. Anojat saivat perustaa hautausmaan evankelis-luterilaisesta kirkosta eronneita varten ehdolla, että kivet vedetään pois ja aluelle ajetaan tarpeeksi maata sekä että hautausmaa asianomaisten kustannuksella pidetään kunnossa. Päätöksen allekirjoittivat opetusministeri N.[iilo] L.[iakka] ja esittelijäneuvos Yrjö Loimaranta (Päätöskonseptit 26.10.1923).

Tila sai nimen Hautausmaa (152-411-4-59) ja se rekisteröitiin 29.3.1928. Omistajat saivat tilaan lainhuudon 26.10.1954.

Hautausmaan perustamissyyt

Hautausmaa perustettiin samasta syystä kuin monet muut - niin kristittyjen kuin uskonnottomienkin - yksityiset hautausmaat. Jussi Kamila kertoo, ettei evankelis-luterilainen seurakunta halunnut myydä hautapaikkoja kirkosta eronneille. Isonkyrön vapaahautausmaallekin tuotiin vainajia haudattaviksi Ilmajoelta ja Ylistarosta saakka.

Armi Komsi viittaa hautapaikkojen hinnoitteluun. Nyt kun hautaustoimessa hiljan on tullut voimaan evankelis-luterilaisia seurakuntia koskeva samanmaksuisuuden periaate, alkuperäinen kirkosta eronneiden syy välttää korkeat hautapaikkamaksut on suureksi osaksi poistunut.

Hautausmaayhdistys

Myöhemmin hautausmaata omistamaan ja ylläpitämään perustettiin yhdistys. Sopimuskirja allekirjoitettiin 1.5.1950, perustajia oli seitsemän: Arvi Jaakoppi Hakala, Väinö Huhtala, Juho Edvard Perttula, Juho Evert Perttu, Usko Matias Wentä, Eero Antero Komsi ja Eino Johannes Lehtonen. Yhdistyksen nimeksi tuli Isonkyrön vapaiden kristittyjen hautausmaayhdistys r.y. (57291) ja se rekisteröitiin 6.2.1951.

Perustajista Arvi Jaakoppi Jaakonpoika Hakala (s. 13.8.1914) oli Hevonkosken kylästä ja siirtynyt siviilirekisteriin 1946. Kauppias Väinö Johannes Juhonpoika Huhtala (s. 5.10.1906) oli Ventälän kylästä ja kuului Seinäjoen vapaaseurakuntaan. Kirvesmies Juho Edvard Perttula (s. 29.5.1908) oli samoin Ventälän kylästä, mutta kuului Isonkyrön seurakuntaan. Talollinen Juho Eevert Juhonpoika Perttu (s. 11.12.1889) Napuen kylästä oli siirtynyt siviilirekisteriin 1948. Maanviljelijä Eero Antero Kaarlonpoika Komsi (s. 30.11.1908) kuului Seinäjoen vapaaseurakuntaan. Rakennusmestari Usko Matias Matinpoika Ventä (s. 28.12.1917) oli Ventälän kylästä ja siirtynyt siviilirekisteriin 1947. Talollisen poika Eino Johannes E[epäselvää] Lehtonen (s. 7.2.1913) Palhojaisten kylästä oli siirtynyt siviilirekisteriin 1950.

Yhdistyksen hallitukseen kuului viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yllä mainituista viisi ensimmäistä olivat varsinaisia jäseniä, loput varajäseniä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Hakala ja sihteeriksi Huhtala.

Perustamisilmoitus tuotiin paikallisviranomaiselle 15.5.1950, saapui oikeusministeriöön 17.5.1950 ja yhdistys rekisteröitiin 6.2.1951 (YREK).

    Kiviset aidanpylväät kannattelevat metalliaitaa. Jos et tullut hevosella, mutta sinulla on koira, voit kiinnittää sen aidanlenkkiin.

Säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena oli hautausmaan hankkiminen ja kunnossapitäminen (1 §). Jäseneksi pääsi jokainen "kansalaisluottamusta nauttiva Suomen kansalainen …" (2 §). Jos yhdistys purkautuu, määrättiin sen varat luovutettavaksi "Isonkyrön kunnan varattomien avustamiseen".

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat vaihtuneet harvaan, ainakin ilmoituksia yhdistysrekisteriin on tehty vähän. 10.5.1984 puheenjohtajaksi rekisteröitiin Aatto Johannes Kamila Isostakyröstä ja sihteeriksi Anja Helena Amalia Åkerman Vähästäkyröstä. Tuorein nimenkirjoittajien muutos rekisteröitiin 28.9.2012, kun puheenjohtajaksi rekisteröitiin Erkki Juhani Komsi ja sihteeriksi Kirsti Maria Mäenpää, molemmat Isostakyröstä (YREK).

Tällä hetkellä yhdistyksessä on noin 20 jäsentä. Perhe lasketaan vain yhdeksi jäseneksi ja jokainen perhe maksaa vain yhden vuosijäsenmaksun.

Varustukset

Hautausmaalla on rautaportti ja kaksi kivistä portinpylvästä. Tällä hetkellä portti on nostettu väliaikaisesti pois paikoiltaan. Etusivua rajaa metallinen kiskoaita, jossa on metallilenkkejä hevosten kiinnittämistä varten. Portin vasemmalla puolella on neljä aidan kivipylvästä ja oikealla puolella yksitoista. Tämänkin jälkeen aita vielä jatkuu viereiselle seurakuntatalolle johtavan sisääntulotien yli, jossa on vielä muutama kivipylväs.

Vasemmalla sivustalla on ensin vankkaa seurakunnan kiviaitaa, sitten alempana noin kaksi metriä korkeaa, tiheää kuusiaitaa. Kuusiaidassa on aukko, josta pääsee Maijalanniemen hautausmaalle.

Roskahuoltoa palvelee muovinen roska-astia portista tultaessa heti vasemmalla. Hautausmaan etuosassa, portista tultaessa oikealla, on penkki.

Lautarakenteinen työkaluvaja on maan oikeassa takakulmassa, vähän alempana kuin alue, jossa haudat ovat.

    Työkaluvaja.

Vettä saadaan evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaan puolelta, josta seurakunta laskuttaa hieman. Sähköä hautausmaalla ei ole.

Hautausmaan nykytila

Jussi Kamilan mukaan yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana baptisteja, vapaaevankelisia eli skutnabbilaisia, vapaakirkollisia ja helluntailaisia, muttei evankelis-luterilaisia. Jotkut uskonnottomatkin ovat saaneet hautapaikan hautausmaalta.

Jaakko Rinta vahvistaa tämän. Periaatteessa hautausmaa on tarkoitettu kristityille, mutta joku uskonnotonkin on sinne haudattu.

Armi Komsin mukaan hautapaikkoja ei mielellään myydä jehovantodistajille, joita ei pidetä oikein kristittyinä, eikä "jumalankieltäjille", joilla tarkoitettaneen ateisteja. Hänen tietääkseen ehkä yksi jehovantodistaja on kuitenkin haudattu maalle. Hautausmaahankkeessa mukana olevat ovat nykyisin pääosin helluntailaisia.

Isonkyrön vapaahautausmaan periaatteet eroavat siis jonkin verran Poronkankaan hautausmaan ja Laihian vapaahautausmaan periaatteista.

Kamila kertoo, että vuonna 2006 syyskuuhun mennessä oli kolme hautausta sen vuoden aikana. Komsin mukaan vuonna 2012 ei ole ollut vielä yhtään hautausta, mutta arviolta niitä on keskimäärin yhdestä kahteen vuodessa. Melkein kaikki hautaukset ovat olleet arkkuhautauksia, mutta ainakin yksi tuhkauurnakin on haudattu.

Haudattujen luettelo ja hautapaikkakartta ovat olemassa.

Hautausmaata hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Kamila kertoo itsekin olleensa istuttamassa hautausmaan kuusiaitaa. Hautojen kaivuu tapahtuu ostopalveluna. Yleinen ylläpito on hoidettu kökkänä (talkoilla), mutta ylläpitäjät ovat ikääntyneet ja viimeksi nurmen leikkuuseen palkattiin työntekijä. Yhdistyksen varat ovat niukat ja niiden kokoamiseksi on pidetty juhlia. Mitään julkisia avustuksia yhdistys ei saa.

Hautausalue erottuu selvimmin siitä, että se on hieman korkeammalla kuin hautausmaan oikea reuna, jossa on vesakkoa, jota hiljan on kaadettu ja raivattu pois. Muutamia koivuja oli kuitenkin jätetty kasvamaan. Oikeassa reunassa ei ole hautoja eikä niitä ole sinne suunniteltukaan.

    Vesakosta raivattua tilan oikeaa reunaa, joka ei ole hautauskäytössä.

Hautausmaan takaosassa on hautausalueen tasalle nostettua alaa, jota aiotaan vielä tasoittaa ja istuttaa nurmelle kuten se alue, jossa hautoja nyt on. Siitä saadaan tarvittaessa lisää heti käyttöön otettavaa hautausaluetta. Ylisummaan Komsin mukaan yli puolet nyt käytettävissä olevasta hautausalasta on käytetty.

Nykyisin hautapaikkoja myydään vain kuolemantapauksen sattuessa. Myytävänä on vain arkkuhautapaikkoja, joihin voi haudata tuhkauurnia. Arkkuhautapaikan hinta hautausmaayhdistyksen jäsenelle on 20-25 euroa ja muillekin aika halpa.

Hautakivissä on paljon ristejä, mutta myös ristittömiä hautakiviä on. Ainakin lähes kaikilla haudoilla on muistomerkki. Vapaa-ajattelijoiden ja ateistien käyttämiä liekkimaljoja en havainnut.

    Matala, puinen hautamuistomerkki.

Käydessäni hautausmaalla 13.10.2012 laskin hautamuistomerkkejä olevan noin 67, joista yksi puinen risti ja yksi pieni, puinen hautapaalu. Näissä oli yhteensä ainakin 132 vainajan nimet.

Kimmo Sundström


Lyhenteitä

AD
Anomusdiaari
OPM  
Opetusministeriö
SVA (Suomen) Valtionarkisto, vuodesta 1995 Kansallisarkisto
YREK
Yhdistysrekisteri

Lähteitä

Arkistolähteet

Anomusdiaari 1923, OPM, SVA

Päätöskonseptit 1923, OPM, SVA

Tiedonannot

Jussi Kamila, 20.9.2006
Jaakko Rinta, 20.9.2006
Armi Komsi, 10.10.2012 ja 15.10.2012

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (6.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)

Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?