VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUTETTU PENTTI SUKSI JÄTTI PAIKKANSA (23.12.2006)


Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen, pitkän linjan vapaa-ajattelija, Pentti Suksi ilmoitti 12.12.2006 liittovaltuustolle jättävänsä paikkansa valtuustossa.  Hän ilmoitti varajäsenensä Mauno Harjunpään (myös Vaasan Vapaa-ajattelijoista) jättävän samoin paikkansa, jolloin paikka jäisi tyhjäksi.  Samalla Pohjanmaan alueellinen edustus lakkaisi.

Mauno Harjunpää haluaa vielä neuvotella Suksen kanssa edustuksesta liittovaltuustossa.  Hän ei ole omasta puolestaan lähettänyt eroilmoitusta.

Pentti Suksi tuli mukaan vapaa-ajattelijain toimintaan jo 1970-luvulla.  Ensi töikseen hän järjesteli hienosti liittokokouksen, joka pidettiin Vaasassa 17.-18.6.1978, Vaasan kaupungintalolla.  Hän tuli myös valituksi liittohallituksen jäseneksi.  (Tämän kirjoittaja valittiin liittohallituksen varajäseneksi.)

Suksi arvostelee ankarasti nykyisen liittohallituksen toimintaa: "Liitossa ei näytä olevan ateisteille tilaa, vaan heitä ollaan erottamassa ...".  Hän katsoo myös, että on käynnissä idioottimainen sukupolvien välinen skisma, josta kukaan ei hyödy.  Liittohallituksessa tapellaan kovasti ja aina pitää olla jokin riita menossa.  Hänen mielestään Karhulan liittokokous vuonna 2002 oli järkyttävä, mutta vielä järkyttävämpi oli Järvenpään liittokokous vuonna 2005.

Järvenpään liittokokouksessa nykyiset, liiton hajottamiseen pyrkivät laillisuus- ja itsenäisyyssiiven vastustajat saivat vankan enemmistön liittohallitukseen.  Liiton järjestöllinen hajottaminen on seurausta tästä. 

PAT:n kotisivusta, jota liittohallitus on moittinut, Suksi kirjoittaa, ettei hän "siinä mitään ihmeellistä nähnyt, normaalia tiedottamista".  Hän ihmettelee miksi epäkohtia ei hoideta kuntoon.  Suksen mielestä naurismaan aidatkin nauravat sille, jos Vapaa-ajattelijain liitto erottaa ateistit liitosta.  Hän olisi halunnut viedä liittoa eteenpäin uskonnottomien ihmisten edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, mikä ei toteudu.

Liittovaltuusto on päättävä elin, johon kuuluu nykysääntöjen mukaan puheenjohtaja ja kymmenen varsinaista jäsentä.  Valtuustoa ei voida täydentää, joten jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenenkin erotessa valtuustopaikka jää tyhjäksi.

Liittokokouskaudella 2002-2005 Pohjanmaalta ei ollut ainoatakaan edustajaa liittovaltuustossa (eikä liittohallituksessakaan).  Liiton silloisten sääntöjen 17 §:n 1. momentin mukaan "Liittoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa eri puolilta maata."  Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry (myöhemmin Pääkaupunkiseudun ateistit ry) kävi alueellista edustavuutta ja toimivuutta koskevan sääntömääräyksen noudattamisesta oikeuttakin liittoa vastaan (http://www.ateistit.fi/tiedotteet/tiedote19.html).  Tässä yhteydessä vallankeskitykseen ja liiton hajottamiseen tähdännyt pääsihteeri Juha Kukkonen katsoi, että on riittävää, kun liittoneuvoston (liittovaltuuston vanha nimi) kymmenestä (jäsenluku vanhojen sääntöjen mukaan; nykyisin 11) jäsenestä yhdeksän valitaan esimerkiksi Helsingistä ja yksi muualta maasta.  Tällöin jäsenet hänen mielestään on valittu eri puolilta maata.

Liiton hajottajat muuttivat vuoden 2005 liittokokouksessa liiton säännöt kuulumaan tältä osin näin (8 §, 7. kohta): "Valitaan liitovaltuuston puheenjohtaja ja liittovaltuustoon kymmenen (10) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet lähimaakunnista läsnä olevien jäsenyhdistysten tai niiden edustajien esittämistä ehdokkaista. Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri puolilta maata."  Valtakunnallisen liiton alueelliseen edustavuuteen ja toimivuuteen tähtäävä sääntömääräys siis vesitettiin.  Kun halu "pyrkimiseen" puuttuu, velvoittaako sääntömääräys enää mihinkään?

Mikäli Pentti Suksi ja varajäsenensä Mauno Harjunpää molemmat jättävät paikkansa, valtuustosta puuttuu jälleen Pohjanmaan edustaja.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?