HALLA-AHO TUOMITTIIN KORKEIMMASSA OIKEUDESSA (18.7.2012)

Jussi Halla-ahon kriittisen kirjoituksen otsikko oli "Muutama täky Illmanin Mikalle" (valtionsyyttäjälle). Halla-aho julkaisi kirjoituksen 3.6.2008 internetosoitteessaan.

Illman oli aikaisemmin syyttänyt erästä toista henkilöä uskonrauhan rikkomisesta. Halla-aho pahastui tuomiosta ja kirjoitti ja osoitti täkyärsykkeensä Illmanille. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske tarttui täkyyn ja määräsi kihlakunnansyyttäjä Simo Kolehmaisen ajamaan syytettä Halla-ahoa vastaan.

Halla-ahoa syytettiin uskonrauhan rikkomisesta (URR) ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (KKV). Kysymys oli myös tekstin kriittisten kappaleiden poistamisesta ja hävittämisestä (PH) Halla-ahon internetkirjoituksesta. Kantaa ovat ottaneet syyttäjät (SY), Halla-aho (H-A), tämän kirjoittaja Raimo Toivonen (RT), käräjäoikeus (KäO), hovioikeus (HO) ja korkein oikeus (KKO). Halla-aho ilmoittaa vievänsä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).

Esitän kaavion muodossa, miten eri henkilöt ja tahot ovat joko hyväksyneet (HYV) tai hylänneet (HYL) syytteen:


SY
H-A
RT
KäO
HO
KKO
EIT
URR
HYV
HYL
HYL
HYV
HYV
HYV
?
KKV
HYV
HYL
HYV
HYL
HYL
HYV
?
PH
HYV
HYL
HYL
HYV
HYV
HYV
?

Halla-ahon kirjoitus löytyy internetosoitteesta Muutama täky Illmanin Mikalle. Halla-aho ilmoittaa nykykirjoitusversiossa, että siitä on poistettu jotain. Ilmoittaa asiasisällöltään tarkoin, mitä on poistettu. Näin muutetussa kirjoituksessa on edelleen alkuperäinen kriittinen asiasisältö luettavissa. Kriittistä tekstiä ei ole oikeasti poistettu.

Viittaan myös omaan kirjoitukseeni Halla-aho sai syytteen tällä palstalla aikaisemmin.

KKO. USKONRAUHAN RIKKOMINEN

Halla-ahon alkuperäinen, kahteen kertaan ja lihavoidulla kirjoitettu, uskonrauhaa koskeva täky Mikalle on seuraava:

Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.

Kirjoituksessa täsmennetään edelleen, että Muhammad on viisikymppisen ikäisenä harjoittanut seksiä 9-vuotiaan kihlattunsa Aishan kanssa ja liitto on näin "täyttynyt". Halla-aho ilmoittaa tietojen perustuvan Koraaniin.

KKO:n mielestä Halla-ahon täkykappale on uskonnollisesti voimakkaasti herjaavaa ja häpäisevää.

Jos Halla-ahon tekstistä etsitään jotain pilkkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa ja häpäisevää, niin sitä on keskeisen aineiston esittäminen lihavoituna ja kahteen kertaan. Toinen kerta on liikaa.

Toistetaan tässäkin paljon käytetty fraasi: Uskonnollinen "loukkaus voidaan katsoa näin tehdyksi, kun herjaamisen tai häpäisemisen loukkaavuuden käsittävät myös sellaiset henkilöt, jotka kenties itse eivät pidä herjaamisen tai häpäisemisen kohdetta pyhänä, mutta antavat arvoa toisella tavalla ajattelevien ihmisten vakaumukselle".

Kysymys uskonnollisen täkylausuman totuudellisuudesta, eli Koraanin mukaisuudesta, on keskeinen seikka Halla-ahon syyllisyyttä arvioitaessa. KKO lausuu, että "kirjoituksessa on pyritty todistelemaan sanottujen väitteiden paikkansapitävyyttä viittaamalla profeetta Muhammadin elämästä Koraanissa kerrottuun". KKO ei lausu selvästi, että Halla-ahon teksti perustuu Koraanin tekstiin ja asiasisältöön tai ei perustu. Pikemminkin KKO vihjaa. että Halla-aho on esittänyt Koraanin asiasisällöstä väärän tulkinnan. KKO olisi voinut varmentaa hyllyllään olevista Koraaneista, löytyykö niistä ainakin joistain Halla-ahon kertoma asiasisältö.

Syyttäjätaho, Kalsketta myöten, ei kiistä mahdollisuutta, etteikö täkypedofiilikertomus olisi asiasisällöltään ainakin jonkin Koraanin version mukainen. Kalske pitää tosin myös mahdollisena, että olisi olemassa koraaniversioita, joista kertomuskohta puuttuu tai on toisen sisältöinen. Olisi siis olemassa erilaisia Koraaneja. Hakusanoilla "Muhammad, Aisha" löytyy Googlesta 11 000 000 osumaa. Tämän kirjoittajan arvion ja tulkinnan mukaan Halla-ahon kertomus Muhammadista ja Aishasta on Koraanin mukainen ja siis totuuden mukainen. Tämä seikka olisi pitänyt huomioida vapauttavana seikkana Halla-ahon syyllisyyttä arvioitaessa.

Käsitykseni mukaan Halla-ahon uskonrauhaa koskeva kirjoitus on islamin uskon asiallista arvostelua ateistisen ja kristillisen kulttuurin puitteissa. Kirjoitus on Halla-ahon poliittista toimintaa. Sananvapaudesta on kysymys. Uskonrauhan kannalta kirjoitus on uhka-asetelma: Islamilaiset pommimiehet ovat jo Tanskassa tulossa ja autojen polttajat Malmössa tulossa. Islamilaiset tosin eivät ole lotkauttaneet korvaansakaan Halla-ahon kirjoituksen vuoksi. Etelä-Euroopan maissa islamilaisia on jo niin paljon, että siellä varmaankin neuvotellaan, minkälaista ja kenen ehdoilla määräytyvää uskonrauhaa siellä noudatetaan.

Täkykirjoituksen ansiot sananvapauden ja tiedon julkistamisen kannalta ovat suuret. Kirjoituksen loukkaavuus on hyväksyttävässä suhteessa kirjoituksen ansioihin. Katson, että KKO:n tuomio on uskonrauhan rikkomisen osalta väärä.

Uskonrauharikos tunnetaan myös aikaisemmalta nimeltään "jumalan pilkka".

KKO. KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

Halla-ahon alkuperäinen, kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva kriittinen teksti on seuraava:

Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Tässäkin Halla-aho oli pahoillaan erään kolmannen henkilön puolesta. Kolmatta henkilöä oli julkisen sanan neuvosto kohdellut Halla-ahon mielestä kehnosti. Tässäkin Halla-aho moittii Mikaa.

Halla-ahon lausuma on totuuspohjainen, mutta ronskisti liioiteltu.

Kirjoituksen perustelu- ja keventämispuoli on heppoisen luontoista. Vertailu suomalaisiin henkirikostilastoihin on kaukaa haettu. Henkirikoksia tehdään Suomessa lukumääräisesti ja prosentuaalisesti vähän verrattuna somalialaisten ryöstelyyn. Ryöstäminen ja tappaminen ovat eri vakavuusluokan tekoja. Loisiminen on halventava ilmaisu. Sosiaalipakolaisuus olisi ollut parempi. Somalit ovat poliittisia pakolaisia. Kenties Halla-aholla kummitteli taustalla hakemusten pitkä käsittelyaika, joka ei ole somalien vika. Somalialaisten raiskaustilastoja Halla-aho ei selosta.

Pieni sakko kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on Halla-aholle paikallaan.

KKO. POISTAMINEN INTERNETISTÄ. HÄVITTÄMINEN

KKO määräsi Halla-ahon internetkirjoituksesta poistettavaksi ja hävitettäväksi kappaleet 19 ja 25. Siis kriittiset, lihavoidut, sanalla "Ohikulkijoiden" alkavat kappaleet. Hovioikeuden päätöksellä on jo aikaisemmin määrätty poistettavaksi ja hävitettäväksi kappaleet 9 ja 17, jotka alkavat sanalla "Profeetta".

Poistamis- ja hävittämispykälä on olemassa. Tuomioistuin voi määrätä poistamisseuraamuksen tai voi jättää sen määräämättä. KKO olisi voinut jättää seuraamuksen määräämättä Halla-ahoa koskevassa langettavassakin tuomiossa, koska poistamisseuraamus on merkityksetön. Kriittiset virkkeet ovat edelleen KKO:n tuomiossa, syyteaineistossa, lehtikirjoituksissa, internetkirjoituksissa ja tässä kirjoituksessa. Googlesta tulee hakusanoilla "Halla-aho, Muhammad, Aisha" satoja osumia. Kalske ei tartu näihin kaikkiin täkyihin eikä vaadi rangaistusta myöskään itselleen. KKO:n poistamispäätös Halla-ahon tapauksessa on suhteellisuusharhainen ja naurettava. Se on väärää hipiän kiillotusta. Jos KKO ei olisi määrännyt lausumia poistettavaksi langettavasta päätöksestä, niin silloin olisi ollut tarpeen selittää, miksi seuraamus on jätetty tällä kertaa määräämättä. Näin ei syntyisi virheellistä käsitystä, että poistamis- ja hävittämisseuraamusta ei voida koskaan määrätä.

MUUTA VIELÄ

KKO on tuominnut Halla-ahon uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta yhdistettyyn 50 päiväsakkoon. Se on rahassa 50 x 8 € = 400 €.

Halla-aho ei käytä asianajajien palveluksia. Tästä saattaa aiheutua hänelle menetyksiä. Asianajajat tuntevat tuomareiden sielunelämän paremmin ja osaavat muotoilla sanansa ja suostuttelunsa uskottavammiksi. Halla-aho ei itse ole lakimies.

Halla-aho julkaisi täkykirjoituksen 3.6.2008. Päätös KKO:sta viipyi 4 vuotta. Tuomio EIT:stä viipyy vielä pari kolme vuotta. Hidasta on.

Ehkei sovi epäillä, että Halla-ahon persupuoluekanta olisi oikeusneuvosten mielestä niin väärä, että hän olisi sen vuoksi saanut ansaittua tylymmän kohtelun.

Mika ja muut syyttäjät kehräävät leipäpalansa syyttämällä. Syyttäjät ovat välttämätön paha maailmassa.

Halla-aho on kirjoittanut täkykirjoituksensa hetkellisesti äkeissään. Siinä on juosten pohditun maku.

Halla-ahon kannattaa valittaa vielä EIT:hen. Voi mikä häpeä Suomen oikeuslaitokselle sekä uskonto- ja maahantulokulttuurille, jos Halla-aho voittaa juttunsa EIT:ssä osittainkin. Ja mikä säihky Halla-aholle ja persupuolueelle. Panokset ovat suuret. Suomi on saanut EIT:ltä jo tähän mennessä paljon tukkapöllyä ahtaasta sananvapaudesta.

Halla-aho on arvostellut KKO:n päätöstä. Sen vuoksi hän joutui eroamaan eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Hän on kuitenkin jo nyt varmistanut menestyksensä seuraavissakin kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. Suuri määrä Suomen kansaa ei usko jumaliin eikä pidä somaleista. Hymisteltäköön aiheista muutoin mitä tahansa.

Halla-ahon asiassa ovat vastakkain toisaalta ateistit ja toisaalta islamistit. Vastakkain ovat myös suomalaiset ja somalit. Rintamalinjoja ja mahdollisia kotiin päin vetoja KKO:ssa on vaikea arvioida. Miten puolueettomasti kristityt tuomarit ovat hoitaneet tuomitsemistehtävän. Kristityt ja islamilaiset veljeilevät jonkin verran keskenään ja toisaalta keskinäisissä uskonsodissaan tappavat toisiaan kaiken aikaa. Onko KKO:ssa ollut ateisteja tuomitsemassa Halla-ahoa?

Halla-ahon tuomitsivat KKO:ssa oikeusneuvokset Aarnio, Poutiainen, Rajalahti, Raulos, ja Sippo. Mainitsen, että ainakin Rajalahti on kristinuskonnollinen. Jämsän laamannina hän järjesti Jämsän käräjäoikeuden uuden toimitilan uskonnollisen siunauksen noin 13 vuotta sitten, eikä kutsunut siunaustilaisuuteen meitä paikallisia asianajajia. Näin emme voineet jäädä siunaustilaisuudesta kutsuttuina pois. Rajalahden isä oli pappi. Rajalahdella on myös kunnallispoliitikko- ja säästöpankkitausta.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?