PERUSOPETUKSEN TUNTIJAOSTA PÄÄTÖS (6.7.2012)

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen (422/2012) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta.

Uskonnonopetuksen vuosiviikkotuntimäärää vähennettiin yhdellä kymmeneen. Joillakin vuosiluokista 3-6 on kaksi vvt, muilla yksi.

Hallituspuolueista kd vastusti vähennyksiä. Muilla hallituspuolueilla (kok, sd, vas, r, vihr) oli halu 2-4 vvt:n vähennykseen ja vieläpä tuomatta tilalle edellisen hallituksen aikaisen työryhmän ehdottamaa kaikille pakollista, yhteistä etiikan opetusta, josta oli suuri uhka tulla uskontoista. Opetusministeri Jukka Gustafssonille (sd) olisi ehkä käynyt 2 vvt:n vähennys.

Uskonnonopetus on tietysti vastoin asetuksen uutta vaatimusta, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon.

Valitettavasti asetukseen tuli uusi vaatimus, että opetuksen on edistettävä kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Kristilliset perinteet viittaavat kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsäsen haastattelujen mukaan suvivirteen kevätlukukauden ja seiminäytelmään syyslukukauden päätösjuhlassa.

Täten voidaan asetuksen nojalla päätellä, että suvivirsi ja seiminäytelmä eivät siis ole monen väärin väittämästi yleistä suomalaista perinnettä, vaan vain uskonnollista. Ateistisen ja länsimaisen (sekulaarin) humanismin perinnettä taas onkin kieltäytyä moisista uskonnollista ohjelmanumeroista ja poistua niiden ajaksi paikalta. Asetukseen jälleen vedoten juhlat on siis järjestettävä niin, että se on helposti mahdollista. Jos taas halutaan juhlat oikeasti koulun yhteisiksi, on niistä jätettävä uskonnolliset aiheet.

On myös pantava merkille, että Räsänen ei maininnut ruokarukouksia; sellainen joidenkin koulujen tai opettajien käytäntö, josta yhdistyksemme on kannellutkin, ei siis saa asetuksesta tukea.

Asetuksessa uutta on myös opetuksen ja kasvatuksen tavoite edistää ei ainoastaan ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien vaan myös aatteiden ja uskontojen välistä kunnioittamista (aiemmassa asetuksessa suvaitsevaisuutta) ja luottamusta. Itse taas televisiodokumentissa vuonna 2005 esitin kirkon pahuuden ruumiillistumana, koska kouluaikanani kirkko pakotti minut pysymään jäsenyydessään ja uskontonsa opetuksessa.

Valtioneuvosto antoi samalla perusopetusasetuksen muuttamisesta asetuksen (423/2012), jolla säädetään eri vuosiluokilla viikottain annettavan opetuksen määrä. Perusopetusasetuksessa päivänavauskäytäntö jäi ennalleen. Edellisen hallituksen aikaisen työryhmän ehdotus jätti päivänavaukset mahdollisiksi ilman velvoitetta niihin. Yhdistyksemme kannatti päivänavausten poistoa kokonaan.

Elämänkatsomustiedon vuosiviikkotuntimäärä väheni siis myös yhdellä. Mutta toisaalta on toivoa elämänkatsomustiedon oppilasmäärien kasvamisesta, jolloin opetusryhmiä perustettaisiin lisää eikä samoissa opetusryhmissä enää olisi kovin eri-ikäisiä oppilaita. Yhdistyksemme on tehnyt lukuisia kanteluita, joiden tavoitteena on ollut saada kunnat ohjaamaan lain mukaisesti uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen.

Nykyisen hallituksen aikainen työryhmä jätti esityksensä 24.2.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 5.4.2012 esityksestä pyydettyjen lausuntojen keskeiset sisällöt.

Yhdistyksemme pyrki 2010-2012 vaikuttamaan perusopetuksen tuntijakoon lausunnoillaan ja muilla kannanotoillaan. Tämä uutinen aiheesta on PAT:n sivuilla yhdestoista. Mutta aikuisten perusopetuksen tuntijaon valmistelu on vielä edessäpäin, ja yhdistyksemme on silloin toimittava, jotta suosittu elämänkatsomustiedon opetus säilyisi eikä tulisi kaikille yhteistä uskontoista opetusta. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?