BRITANNIA LAKKAA OLEMASTA KRISTILLINEN KANSAKUNTA VUONNA 2030 (3.3.2012)

Sekularismi marssii voittoon lujin askelin Britanniassa. Alahuoneen kirjaston uuden tutkimuksen mukaan kristinusko hiipuu, kun taas monet muut uskonnot ja ateismi lisäävät kannatustaan. Kristinusko menettää vuosittain yli puoli miljoonaa kannattajaa, ateistien määrä kasvaa vuosittain melkein 750 000:lla. Jos trendi jatkuu, uskonnottomien määrä ohittaa kristittyjen määrän vuonna 2030.

Vuosina 2004-2010 muslimien määrä kasvoi 37 prosenttia, 2,6 miljoonaan, hindujen määrä 43 prosenttia ja buddhalaisten 74 prosenttia, mutta sikhien ja juutalaisten määrä laski lievästi. Kristittyjen määrä laski 7,6 prosenttia, mutta laskua jarruttaa runsas kristittyjen maahanmuuttajien määrä.

Kristityt ovat huolissaan ja moittivat valtiota "vihamieliseksi". Hiljan kristityt kärsivät tappion Bathin kaupungissa, kun kunnallinen krematorio joutui poistamaan lasi-ikkunan, johon oli kaiverrettu risti. Tämä siksi, että krematorio olisi soveliaampi muille uskonnoille.

Sekularistien mielestä kristityillä ei pitäisi olla etuoikeutettua asemaa, vaikka nämä ovatkin vielä enemmistö.

Tutkimustulokset perustuvat vuosittain tehtävään työvoimakatsaukseen. Se on kaikkein arvovaltaisin tutkimus säännöllisyytensä ja suuren otoskokonsa (50 000) takia. Tutkimuksen mukaan kristittyjä oli vuonna 2010 41,1 miljoonaa (2004: 44,5 miljoonaa) ja ateisteja 13,4 miljoonaa (9,0 miljoonaa). Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2010 viimeisen neljänneksi välisenä aikana kristittyjen suhteellinen osuus väestöstä laski 78,0 prosentista 69,4 prosenttiin, kun taas ateistien suhteellinen osuus kasvoi 15,7 prosentista 22,4 prosenttiin. Tutkimuksessa ihmisiltä kysyttiin mihin uskontoon nämä kuuluvat, "vaikka ette nykyisin harrastaisi uskontoa", muotoilu, jolla on taipumus aliarvioida niiden määrää, jotka sanovat olevansa uskonnottomia. Tutkimus kertoo myös, että ihmiset ovat sitä taipuvaisempia määrittelemään itsensä kristityiksi, mitä vanhempia he ovat. Yli 70-vuotiaista lähes 90 prosenttia sanoo olevansa kristittyjä, kun taas 30-34-vuotiaista näin vastaa vain hieman yli 50 prosenttia.

Uskonnollisuus Britanniassa


2004 2010
Kristitty 44 500 000
41 100 000
Muslimi 1 900 000
2 600 000
Hindu 550 000
790 000
Sikhi 336 000
330 000
Juutalainen 272 000
270 000
Buddhalainen 160 000
270 000
Muu uskova
390 000
610 000
Ateisti 9 000 000
13 400 000

Myös brittien yhteiskunnallisia asenteita mittaavassa tutkimuksessa on saatu rutiininomaisesti tuloksia, jotka kertovat ateistien määrän kasvusta. Vuonna 2011 50 prosenttia vastaajista ei katsonut kuuluvansa mihinkään uskontoon, kun taas 44 prosenttia sanoi kuuluvansa johonkin kristinuskon suuntaukseen. Tässä tutkimuksessa otoskoko oli kuitenkin paljon pienempi, mistä seuraa alhaisempi luotettavuus.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?