LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTEILLA VUOSIKOKOUS (12.2.2012)

Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n (LUAT, 125867; perustettu 14.12.1976) sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 4.2.2012. Kokouspuheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Kim Sjöström.

Esityslistaehdotukseen oli otettu myös kohta yhdistyksen liittokokousedustajien valitsemisesta. Kimmo Sundström ei olisi halunnut edustajia valittavan vielä, koska liittokokous pidettäneen vasta kesällä 2014, mutta äänestyksen jälkeen edustajat päätettiin valita.

Edelleen esityslistaehdotukseen oli otettu kohta myös vuosien 2014 ja 2015 jäsenmaksujen suuruuksista päättäminen. Sundström ei olisi halunnut päätettävän näistä vielä, koska sääntöjen mukaan (9 § a)-kohta) vuosikokouksen asiana on päättää vain "seuraavan vuoden" jäsenmaksujen suuruudesta. Myöhemmin vuoden 2015 jäsenmaksusta ei tehtykään päätöstä.

Liittokokousedustajiksi Sjöström ja Koskinen

Yhdistyksen varsinaiseksi liittokokousedustajaksi valittiin Sjöström. Ensimmäiseksi varaedustajaksi valittiin hankolainen Marie Koskinen. Mikäli yhdistys saisi kaksi varsinaista liittokokousedustajaa, Koskisesta tulee toinen varsinainen edustaja. Muita varaedustajia ei vielä valittu.

K-jäsenten jäsenmaksu alenee vuonna 2013

Vuoden 2013 jäsenmaksujen suuruuksiksi päätettiin A-jäsenten osalta liittomaksun suuruus ja K-jäsenten osalta liittomaksun suuruus lisättynä kahdella eurolla. K-jäsenmaksun alentamista perusteltiin jäsenhankintakampanjalla. Vuoden 2014 jäsenmaksuiksi päätettiin A-jäsenten osalta liittomaksun suuruus ja K-jäsenten osalta liittomaksun suuruus lisättynä yhdeksällä eurolla.

Hakkarainen ja Koskinen uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jari Hakkarainen, Marie Koskinen, Kim Sjöström ja Kimmo Sundström sekä varajäseniksi Toini Hartikainen, Laura Pohjalainen ja Esko Vuorinen. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sjöström.

Vuonna 2013 yhdistys järjestää jäsenhankintakampanjan. Ateistitapaamisia jatketaan ja ruotsinkielistä toimintaa koordinoidaan paremmin.

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Janne Vainio ja varatoiminnantarkastajaksi samoin uudelleen Jouni Luukkainen.

Yhdistyksen taloudellinen asema on kehittynyt suotuisasti. Vuoden 2010 ylijäämä oli 302,97 euroa ja vuoden 2011 ylijäämä 120,46 euroa. Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille molemmilta vuosilta.

Kokous kesti lähes kaksi tuntia ja päättyi kello 13.59. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?