TOTUUDEN YSTÄVÄT LAUSUI PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTUKSESTA (5.2.2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) perusopetuksen tuntijaon uudistamistyöryhmä asetettiin 23.8.2011. Sen toimikausi päättyy 29.2.2012. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen esitys valtioneuvoston asetukseksi perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi. Valtioneuvosto päättää asiasta keväällä 2012.

Totuuden Ystävät (900.011, rekisteröity 21.1.1958) antoi lausuntonsa asiassa 3.2.2012. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Totuuden Ystävät lausui perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta (12.9.2010)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?