LAUSUIMME VASTUSTUKSEMME LUTERILAISTEN ET-OPETUKSEEN PÄÄSYLLE (28.1.2012)

Opetusministeri Jukka Gustafsson vastasi 29.12.2011 kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kirjalliseen kysymykseen "uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta", että on syytä tarkastella perusteellisesti uudestaan, onko tarkoituksenmukaista tai perusteltua rajoittaa kirkkoon kuuluvien oppilaiden oikeutta osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen ja heidän vanhempiensa oikeutta valita lapsellensa opetettava katsomusaine.

Yhdistyksemme vastustaa elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista enemmistökirkkoon kuuluville peruskoulun oppilaille (ja lukion opiskelijoille) liian suurena vaarana opetuksen tunnustuksettomuudelle opetuksen varsinaisen kohderyhmän, uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien oppilaiden vahingoksi ja heidän ja heidän huoltajiensa perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukseksi. Sen sijaan vaadimme uskonnonvapauslakia muutettavaksi niin, että 12 vuotta täyttänyt lapsi voisi erota kirkosta omalla päätöksellään, ja perusopetuslakia niin, että hän saisi tuolloin siirron elämänkatsomustiedon opetukseen ellei omalla ilmoituksellaan jatkaisi uskonnonopetuksessa.

Opetusministerin viitattua opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmään, joka valmistelee parhaillaan esitystä perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi yhdistys jätti 25.1.2012 työryhmälle yllä olevat kantansa esiin tuovan lausuntonsa [PDF] ja kertoi kantansa lisäksi kirjeessään [PDF] opetusministerille, jolle toimitti myös lausuntonsa.

Täydennys 3.2.2012. Lähetin lausunnon tiedoksi sisäministeri Päivi Räsäselle saatteena kirje.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?