ATEISTIT JA VAPAA-AJATTELIJAT JAKELEVAT EU-ELINTARVIKKEITA VUONNA 2007 (24.11.2006)

EU:n elintarvikeavun jakelu vähävaraisimmille henkilöille Suomessa jatkuu vuonna 2007. Ohjelma alkoi vuonna 1996.

Euroopan yhteisöjen komission 13.10.2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1539/2006 liitteen I sisältämän jakosuunnitelman mukaan suunnitelman toteuttamiseksi käytettävissä oleva rahoitus Suomessa on 3.383.074 euroa vuonna 2007.

Vuonna 2007 jakeluun osallistuu 27 järjestöä. Näistä pelkästään nimen perusteella seitsemän voidaan luokitella uskonnollisiksi järjestöiksi ja neljä työttömien järjestöiksi. Uskonnottomien järjestöjä on vain kaksi, Pääkaupunkiseudun ateistit ry ja Vapaa-ajattelijain liitto ry. Vapaa-ajattelijain liitto ei ole koskaan itse toiminut jakelijana. Jakelun ovat hoitaneet sen jäsenyhdistykset eri puolilla maata.

Kimmo Sundström

P.S. Tällä sivustolla kirjoitettiin aiemmin muussa yhteydessä (http://www.ateistit.fi/tiedotteet/pat-lh.pdf), että Vapaa-ajattelijain liitto lopettaisi EU-elintarvikejakelun hallinnoinnin vuoteen 2006. Näin ei siis tapahtune, vaan liittokin on mukana jakelussa vuonna 2007.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?