PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 (4.11.2011)

Yhtiön tilikausi 1.1.2010-31.12.2010 oli sen kahdestoista. Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto (54.013,34 euroa) aleni hivenen edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa, mutta nyt yhtiö sai taas etenemisvaihteen päälle. Liikevaihto oli 71.359,04 euroa eli kasvua 17.345,70 euroa (32,1 prosenttia).

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Nyt yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 31,7 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen yhdeksän vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Yhtiön arviot vuonna 2001 olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista.

Liikevoitto pysyi miinuksella ja oli –1,83 euroa (-11,28 euroa). Tilikauden voitto oli 7,54 euroa (37,52 euroa), 0,01 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö pystyi korottamaan reilusti hintojaan, mikä auttoi liikevaihdon kasvattamisessa.

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiön haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan.

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja nyt 260 euroa/tapahtuma. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta on tänä vuonna kohonnut 280 euroon/tapahtuma.

Tilikauden ostot poukkoilevat paljon vuodesta toiseen. Nyt ne olivat 300,95 euroa (2009: 8.679,37 euroa; 2008: 0,00 euroa; 2007: 14,10 euroa; 2006: 7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli –4.974,17 euroa (2009: +4.319,89 euroa; 2008: -3.651,55 euroa). Ulkopuolisten palveluiden osto kasvoi 68,5 prosenttia ja oli 2.490,10 euroa (1.478,00 euroa).

Palkkojen ja palkkioiden kasvu oli vuonna 2009 15,7 prosentin laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta vuonna 2010 nämä erät kasvoivat peräti 57,8 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Ne kasvoivat siis paljon liikevaihtoa nopeammin. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 36.013,55 euroa. Eläkekulut kasvoivat 4.460,12 eurosta 5.496,16 euroon (23,2 prosenttia). Henkilöstökulut olivat yhteensä 42.502,12 euroa (27.897,66 euroa), kasvua siis 52,4 prosenttia.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 85,23 euroa (113,64 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin. Liiketoiminnan muiksi kuluiksi tilivuonna 2010 kerrotaan 21.008,30 euroa (20.175,84 euroa). Tämä möykky on 29,4 prosenttia liikevaihdosta (möykyn koko 2009 37,4 prosenttia liikevaihdosta ja vuonna 2008 28,9 prosenttia).

Vapaa-ajattelijain liiton hajottajista yhtiön hallituksessa jatkoi ainakin Juha Kukkonen. Eino Huotari ei ole allekirjoittanut tilinpäätöstä 1.3.2011, mutta jatkaa ainakin yrityksen juhlapuhujana. Hänen eroamisestaankaan yhtiön hallituksesta ei ole ilmoitettu. Kolmantena hajottajana on Arto Tiukkanen, joka jatkoi yrityksen tilintarkastajana.  

Kimmo Sundström


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa siis vain 7,54 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pidosta, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. Tämän kirjoittaja arvioi vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Arvioin näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2010 arviolta yhteensä 34.000 euroa, kaikkiaan siis 56.350 euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?