NIKO SAARINEN JATKAA RAISION VAPAA-AJATTELIJAIN JOHDOSSA (12.10.2011)

Raision vapaa-ajattelijat ry:n (138853; perustettu 5.9.1982) syyskokous pidettiin 11.10.2011 alkaen kello 18 Tornilassa. Läsnä oli kymmenen henkeä. Kahvi- ja teetarjoilun asemesta tällä kertaa tarjoiltiin makeisia.

Talousarvio vuodelle 2012

Vuoden 2012 ns. A-jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa ja ns. B-jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 11 euroa. Vain ns. A-jäsenet saavat jäsenetuna Vapaa Ajattelija –lehden. A-jäsenmaksuja saadaan arviolta 28, B-jäsenmaksuja 4.

Raision kaupungin avustusta arvioitiin saatavan 150 euroa. Tämän yleisavustuksen lisäksi kaupungilta arvioidaan saatavan samoin 150 euroa avustusta juhlan järjestämiskuluihin. Juhlan suunnittelu on vielä kesken, mutta sen tulisi olla ulospäin suuntautunut ja näkyvä tapahtuma kuten oli yhdistyksen 25-vuotisjuhla vuonna 2007 (ks. juttu juhlasta). Vapaa-ajattelijain liitolta odotetaan saatavan avustusta 250 euroa, mm. yhdistyksen oman lehden kuluja kattamaan.

    Raision vapaa-ajattelijain Vapaa ajatus –lehden kansi (2011).

Talousarvion menopuolella oleva liittomaksun määrä ei ole vielä tiedossa. Liiton liittovaltuusto päättää siitä 26.11.2011. Talousarviossa oli käytetty tämän vuoden liittomaksun määrää, 10 euroa jäseneltä. Ehdotin, että yhdistys esittäisi liitolle liittomaksun määrän laskettavaksi 8 euroon vuodelle 2012, muttei esitys saanut kannatusta. Kuitenkin hallituksen jäsen Kari Hanka sanoi, että tällainen esitys liitolle voidaan tehdä.

Hallituksen jäsenille ei päätetty maksaa palkkioita.

Kulukorvauksia sen sijaan maksetaan. Hallituksen esitys talousarvioksi tuli hyväksytyksi muutoksitta. Loppusummaksi tuli 1.259 euroa, 200 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarvion loppusumma.

Henkilövalinnat

Kari Hangan ehdotuksesta Niko Saarinen valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Muita ehdokkaita ei ollut.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eino Kautiainen, Eila Lehtonen, Pentti Levonen ja Arres Lindqvist sekä varajäseniksi Kari Hanka ja Lasse Minkkinen.

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Levosen ehdotuksesta Urho Alho ja varatoiminnantarkastajaksi Kautiaisen ehdotuksesta Aarre Lehtonen.

Naapuriyhdistys, Turun Vapaa-ajattelijat ry, täyttää kuluvana syksynä 75 vuotta. Yhdistys perustettiin 16.11.1936. Perustajajäsenet ovat Anni Emilia Hannula, Saima Aleksandra Lehtinen, Vilhelm Johannes Lehtonen, Oskari Lyytikäinen, Aksel August Silander ja Kaarlo Viljo Vanne. Kokous päätti onnitella Turun yhdistystä merkkipäivän johdosta.

Lopuksi keskusteltiin hieman viime kesän liittokokouksesta. Kokous päättyi kestettyään vähän yli tunnin. Kokouspuheenjohtajana toimi Urho Alho.  

Kimmo SundströmPääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?