LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT KIRJELMÖI TIETOSUOJAVALTUUTETULLE (28.6.2011)

Kirkkohallitus laati seurakunnille ehdotuksen kirjeeksi kirkosta eronneille. Kirkosta eroaminen huolestuttaa kirkkoa ja asiasta tehtiin tilanneanalyysi. Analyysin sisältämän kirjelmän ovat allekirjoittaneet kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja viestintäjohtaja Tuomo Pesonen. Kirjeessä toppuutellaan kirkosta eroamista. Se on mallikirje, jota seurakunnat voivat muokata haluamallaan tavalla. Piispa Seppo Häkkinen on suositellut harkittavaksi, että jo eronneisiin otettaisiin yhteyttä kirkkoherran lähettämällä kirjeellä. Kirjeen tarkoitus olisi myös houkutella eronneita palaamaan kirkon jäseniksi. 

Länsi-Uudenmaan ateistit ry kirjelmöi asiasta 10.6.2011 tietosuojavaltuutetulle. Yhdistyksen mielestä on ”rikollista”, että julkinen virkamies, kansliapäällikkö Keskitalo ym. yllyttävät seurakuntia säilyttämään kirkosta eronneiden henkilötietoja ja käyttämään niitä postitukseen. 

Kirkkoon kuulumattomuus on arkaluontoinen vakaumustieto ja sen perusteella laadittu henkilörekisteri on yhdistyksen mielestä henkilötietolain vastainen. Kun seurakuntalainen eroaa seurakunnasta, yhteys katkeaa, eikä seurakunta enää saa käyttää eronneiden osoite- ja yhteystietoja. Eronneet, entiset seurakuntien jäsenet, eivät yleensä enää halua yhteydenottoja seurakunnan taholta, joten kirjelmöinti on yhdistyksen mielestä myös ”törkeätä ihmisten häirintää”. 

Yhdistys pyytää tietosuojavaltuutettua puuttumaan asiaan. Keskitaloa yhdistys moittii siitä, ettei tämä piittaa lain kielloista ja käskyistä eikä muiden oikeushyvistä. 

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka valvoo henkilötietojen rekisteröintiä, käyttöä ja luovutusta.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?