MAASEUTUVIRASTO MAKSOI HALLINTOKULUKORVAUKSEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTEILLE (26.4.2011)

Maaseutuvirasto (Mavi) korvasi (päätösnumero HK2/2011; 4.4.2011) Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle (PAT) EU-elintarviketukiohjelman toteuttamisesta syntyneitä hallintokuluja tukikaudelta 2009-2010 yhteensä 182,90 euroa. Korvaus tukikaudelta 2008-2009 oli 216,61 euroa. 

Hallintokulukorvaus on yksi prosentti avustuselintarvikkeiden raha-arvosta, joka puolestaan saadaan tuotteiden laskennallisten hintojen perusteella. Korvaus ei kata jakelusta aiheutuvia kuluja, vaan apuohjelma rahoitetaan pääasiassa lahjoitusvaroin. 

PAT:n hallinnon piirissä ovat jakeluun osallistuvat Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (Järvenpäässä), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry ja PAT itse. PAT ei ole Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys. Liiton lopetettua jakelun hallinnoinnin vuosia sitten, tehtävä siirtyi PAT:lle. Hallintokulukorvaus jaetaan tasan kolmen jakelijan kesken. 

Edellä mainittujen yhdistysten lisäksi Forssan Vapaa-ajattelijat ry on mukana elintarvikeapuohjelmassa.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?