VAPAA-AJATTELIJOIDEN JA PRO-SEREMONIAT OY:N VIHKIMISOIKEUS? (15.3.2011)

Vapaa-ajattelijain liitto kirjelmöi puolueille, ja tarkoituksin vaikuttaa edelleen hallitusohjelmaan, mitä seuraavan vaalikauden aikana pitäisi tässä maassa tehdä uskonnon ja omantunnon vapauden parantamiseksi (tiedotussähköpostilista 22.2.2011). Laajan vaatimusluettelon yhdessä kohdassa pyydetään, että oikeus avioliittoon vihkimiseen myönnettäisi myös ”uskonnottomien katsomuksellisille palvelujärjestöille”. Tulkintaa apuna käyttäen pitää todeta, että vapariliitto pyytää vihkimisoikeutta Pro-Seremoniat Oy:lle. Yhtiötä kutsutaan mainonnassa ja muuallakin palvelujärjestöksi. 

Nykylakien mukaan ev.lut. ja ort. kirkkojen papit sekä rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien nimitetyt vihkijät ovat kirkollisia vihkijöitä. 

Maistraattien ja käräjäoikeuksien useat tuomarit ovat virkansa perusteella vihkijöitä, siviilivihkijöitä. 

Maistraatit voivat omasta aloitteestaan tarveharkintaisesti myöntää alaan perehtyneille, kunnollisille lakimiehille vihkimisoikeuden. Vihkimisoikeuslakipaketin valmistelutöissä mainitaan tarpeena vihkijöiden pieni määrä ja pitkät matkat Pohjois-Lapissa ja mainitaan matkailijoiden tarve vihkimiseen matkailukohteissa. Nämä nimitetyt vihkijät on uusi ilmiö vihkijärintamalla ja he ovat siviilivihkijöitä. Nämä vihkijät on vihkijäryhmä, jota koskien on huomioitu tietyn henkilöryhmän palvelujensaantitarve. 

Kaikki vihkimisoikeudet on sidottu tiettyyn virkaan tai tiettyyn henkilöön. Kaikkien vihkijöiden toimialue on koko maa. Vihkimistoimi on viranomaistoimintaa ja julkisen valvonnan alaista. 

Vihkimisoikeudesta säädetään seuraavissa lakipykälissä: Avioliittolaki 14; 16; ja 17 a-17 c §, avioliiittoasetus 8 ja 16 § ja laki vihkimisoikeudesta 2-4 §. 

Vaparit voivat pitää siviilivihkijöitä vakaumuksenkin puolesta rehellisinä ja luotettavina siitäkin huolimatta, että monet heistä ovat kirkkojen tai rek. usk. yhdyskuntien jäseniä. Vapareilla ei ole merkittävää tarvetta saada omia uskonnottomia vihkijöitä. 

Pro-Seremoniat Oy on yhden henkilön varassa toimiva kaupallinen olohuoneennurkkayhtiö. Yhtiö toimittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin myöhästyneenä. Yhtiö pyrkii salaamaan kaupallisen luonteensa. Yhtiön asiakkaat kohtaavat yhtiön seremoniaesiintyjät jopa 15 vuotta vanhempina kuin mitä mainoskuvat antavat odottaa. Yhtiö ei edusta sellaista jatkuvuutta ja luotettavuutta, mitä julkisoikeudellisen vihkimistoimen hoitaminen edellyttää. Siksi yhtiöön sitoutuneille henkilöille ei ole myönnetty eikä pidäkään myöntää vihkimisoikeutta. Tässä on käsitelty vihkimisoikeusasiaa seremoniayhtiön osalta laajemmin, koska vapariliitto hakee yhtiölle vihkimisoikeutta. 

Kolmen vuoden takaisen lainsäädäntöremontin yhteydessä oli esillä vihkimisoikeuden myöntäminen uskonnottomille katsomusyhteisöille, kuten Vapaa-ajattelijain liitolle. Vaparit vetosivat yhdenvertaisuuteen erityisesti rek. usk. yhdyskuntiin nähden ja vetosivat uskonnottomuuden vapauteen. Lainsäätäjä kuitenkin katsoi, että vihkijöiden verkosto on kattava paitsi Pohjois-Lapissa. Siviilivihkijät lähtevät maakuntiin vihkimismatkalle. Viranomaistehtävien antaminen varsinaisen virkamieskunnan ulkopuolelle on ongelmallista ja rajoitettua. Rivien välissä seisoo, että vihkimisoikeus on vapareille vain kunniakysymys ja sulannostamiskysymys. Samoin rivien välissä vaikutti vapariliiton läheinen koplaus kaupalliseen seremoniayhtiöön. Oli oletettavissa, että vapareiden vihkijä jää seremoniayhtiön tohvelin alle. Vapareille ei myönnetty vihkijää. Valmistelutöissä mainitaan laajoin perusteluin että vihkimisoikeutta ei myönnetä uskonnottomille katsomusyhteisöille. Viime hankkeessa vapariliitto hakee vihkijää seremoniayhtiölle eikä itselleen. 

Nykyisen lain ja käytännön ja omien toimien puitteissa vapareilla ei ole mahdollisuutta saada omaa vihkijää. Lisäksi vapariliiton hallinto ja taloudenhoito ovat niin huonossa mallissa, ettei vapareiden kuulukaan saadakaan vihkijää. 

Totuuden Ystävät, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, pitää mainita tässä yhteydessä. Totuuden Ystävien tunnustus on spinozalainen materialistinen panteismi. ”Jumala” (sitaateissa) piti mainita, jotta yhdyskunta kelpasi rekisteriin. Totuuden Ystävien esimies on Kalevi Korppi ja aktiivi Kimmo Sundström. Totuuden ystävien vihkimispalveluista kiinnostuneet vaparit ja seremonialaiset voivat ottaa yhteyttä Korppiin tai Sundströmiin. 

Liiton kirje puolueille on muilta osin asiallinen ja saa varmaankin lehdistöltä ja toivottavasti myös puolueilta osakseen ansaitun huomion. Seurakunnallinen Kotimaa24.fi repäisi aiheesta heti.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?