TEUVO PYKÖNEN LOPETTAA VAPAA AJATTELIJAN AVUSTAMISEN (2.3.2011)

Vapaa-ajattelijain liiton julkaisema Vapaa Ajattelija –lehti menettää lisää avustajiaan. Pitkäaikainen Teuvon neuvo –palstan kirjoittaja Teuvo Pykönen kertoo lopettavansa kirjoittamisen lehteen. 

Nyt päättyvä Pykösen kirjoitusjakso alkoi numerosta 3/2005. Se oli viimeinen numero, jonka toimittivat vastaava päätoimittaja Erkki Hartikainen ja päätoimittaja Janne Vainio. Järvenpään liittokokouksessa 11.-12.6.2005 kukkosmieliset voimat saivat kaiken vallan liitossa, ja vastaavaksi päätoimittajaksi tuli Robert Brotherus. 

Pykönen toimi aiemmin lehden toimitussihteerinä päätoimittaja Timo I. Vasaman päätoimittajakaudella 1973-1981 (numerot 1973:5-1981:4). Ensi kertaa Pykönen esiintyy lehden toimitussihteerinä numerossa 7/1977 (24.10.1977). Vapaa Ajattelijan päätoimittajana Pykönen toimi 1986-1994 (numerot 1986:5-1994:1). 

Pykönen erosi myös lehden toimitusneuvostosta. Lehden numeron 5-6/2010 mukaan toimitusneuvostoon kuuluivat Tarja Koivumäki, Heljä Pekkalin, Teuvo Pykönen, Joni Pelkonen, Jaakko Wallenius ja Nora Luoto. Näistä Luoto ja Pykönen ovat eronneet joulu-helmikuussa. Toimitusneuvosto avustaa lehden teossa, muttei se ole kokoontunut pitkiin aikoihin.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?