SLEY ANTAA HUIKKAA MYÖS KIRKOSTA ERONNEILLE (23.2.2011)

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY; perustettu 1873) on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimiva sisä- ja ulkolähetysjärjestö. Nyt sen tilaisuuksissa myös kirkosta eronneet saavat ehtoollista. Suvaitsevaisuus on tehnyt uuden läpimurron. 

Muutos herättää paljon keskustelua. Kirkon jäsenyyttä ei olla ehtoollisella muutenkaan kyselty edes tavallisissa seurakuntien jumalanpalveluksissa. Kuitenkin kirkkojärjestyksen mukaan vain konfirmoitu kirkon jäsen saa osallistua ehtoolliselle muutamin poikkeuksin. 

Tamperelaiset vapaa-ajattelijat voivat olla iloisia, kun vakaumusten tasa-arvo etenee. Kaikkien janot ovat yhdenvertaisia. 

Osa kristityistä torjuu tapahtuneen. Kun on kävelty ulos siitä apostolisesta uskosta, jota valtiokirkko edustaa, ehtoollinen pitäisi evätä. Mikään Tulkaa kaikki -noutopöytä ei käy laatuun. Se olisi sooloilua. 

Joidenkin mielestä kirkkoon kuulumattomille ei voi antaa ehtoollista seurakunnan yhteydessä, mutta kylläkin yksityisesti, ikään kuin nurkan takana. Kirkosta eronneet eivät kuulu ekumenian piiriin. 

Jotkut puolestaan kiinnittävät huomiota siihen, että kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon kuulumatonkin henkilö voi saada ehtoollista, jos hän on sairas tai hätätilassa ja käsittää ehtoollisen merkityksen. Henkilöllä, joka käsittää ehtoollisen merkityksen, ei tarkoiteta sairasta. 

Totuuden Ystävien ehtoollinen 

Ehtoollista ei ole rajattu vain kristityille (kuten kirkkohallituksen viiniasiantuntija minulle väärin kertoi). Esimerkiksi Totuuden Ystävät -yhdyskunnassa nautitaan ehtoollista, vaikka on selviö, ettei kristitty voi päästä yhdyskunnan jäseneksi. Ehtoollinen on varattu vain yhdyskunnan jäsenille. 

Takavuosina Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvoston puheenjohtaja Raimo Toivonen pyysi, että ehtoollista olisi annettu kaikille liittoneuvoston jäsenille näiden kokouksessa. Pienen erehdyksen takia ehtoollisviiniä oli tullut hankittua reilusti enemmän, kuin mikä oli lähivuosien tarve. Totuuden Ystävät torjui ehdotuksen. Vapaa-ajattelijoissa on paljon valheen ystäviä. Jopa valtiokirkon jäsen voi olla liittoneuvoston, nykyisen liittovaltuuston jäsen. Välillä valtuuston kokouksissa on nähtävissä samanlaista mellastusta kuin jossakin kristittyjen luolassa. 

Kun Totuuden Ystävät takavuosina halusi julkaista kokousilmoituksensa Vapaa Ajattelija –lehdessä, lehden päätoimittaja torjui hankkeen. Se oli oikea ratkaisu. Jos tällainen ilmoitus olisi painettu lehteen, lukija olisi voinut tehdä sen virhepäätelmän, että totuudella ja sen ystävillä on jotakin tekemistä vapaa-ajattelun ja vapaa-ajattelijain kanssa. Tästä olisi voinut seurata haittaa tai vahinkoa molemmille tahoille. 

Vaikka SLEY nyt on ottanut vakaumusten tasa-arvoa tukevan linjan, se ei kehota ketään eroamaan kirkosta.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?