SUOMEN HUMANISTILIITON VALTIONAPU SÄILYI ENTISELLÄÄN (23.2.2011)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi 26.1.2011 Suomen Humanistiliitto ry:lle (SHL; 148540) yleisavustuksena 10.800 euroa käytettäväksi kuluvan vuoden toimintaan. Avustusta haettiin 14.000 euroa. Saatu avustus on samansuuruinen kuin vuosina 2007-2010. Avustuspäätöksen ovat allekirjoittaneet johtaja Leena Vestala ja ylitarkastaja Anna-Kaarina Peura. 

Avustuspäätöksen mukaan SHL:n ”tulee vuoden 2011 aikana selvittää ministeriölle toiminnan pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmat, mukaan lukien valtionavustuksen ulkopuolinen varainhankinta.” Jo viime vuoden avustuspäätöksessä oli samantapainen vaatimus, nyt siihen on lisätty edellä olevan viimeinen lause. Tämä viitannee entistä selvemmin siihen, että humanistien tulisi kasvattaa valtion ulkopuolisen varainhankinnan osuutta, joka on ollut alle 20 prosenttia liiton taloudesta. 

Jo viime vuonna yhdistyksen piti selvittää ministeriölle pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmat. SHL toimitti ministeriölle vuoden 2011 valtionapuhakemuksen yhteydessä vain sivun mittaisen esityksen Toiminnan ja talouden suuntaviivat vv 2011-2012. Asiakirja ei ole rahoitussuunnitelma. Siinä viitataan rahoitukseen hyvin vähäisessä määrin ja ylimalkaisesti. Kerrotaan, että vähintään joka toinen vuosi pidettävien Humanismin päivien ”rahoitus hoidetaan osanottajamaksuin”. Lisäksi kerrotaan, että ”jäsenhankitaan tukevia toimia kehitetään”, joka myöhemmin osoittautuu pyrkimykseksi kasvattaa jäsenmaksutuloja. Lopuksi viitataan vapaaehtoistyöhön, jonka merkitys on ”myös taloudellisesti suuri”. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan tuo rahaa SHL:n kassaan. 

SHL:n avustus tulee Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston kautta. Tukivarat tulevat veikkausvaroista. 

Selvitys avustuksen käytöstä on annettava 30.4.2012 mennessä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?