PROMETHEUS VAATII KIRKONKIRJOJA KANSALLISARKISTOON (20.2.2011)

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM, 145882; perustettu 16.1.1986) lähetti 7.2.2011 kirjeen Kirkkohallitukselle ja evankelis-luterilaisille seurakunnille. Yhdistys vaatii manuaalisten kirkonkirjojen luovuttamista yleisölle avoimena olevaan, sekulaariin Kansallisarkistoon

Historiatieteisiin kuuluu lähdekritiikki, jossa tutkijat omatoimisesti pyrkivät tarkistamaan lähteen autenttisuuden ja oikeellisuuden. Viime aikoina on kuulunut tietoja siitä, etteivät tutkijat enää pääsisi tekemään näitä tarkistuksia seurakunta-arkistoissa, yhdistys murehtii. 

Vanha väestötietoaineisto on kasaantunut seurakunnille valtiokirkkoaseman ja ihmisten pakkojäsenyyden takia ja aikana, mikä Prometheuksen mielestä on ”periaatteellisesti väärin”. Yhdistys pitää uskonnon julkisvaltakytkentää kestämättömänä; sen jäänteistäkin pitää päästä irti. 

Seurakuntien työ on Prometheuksen mielestä hengellistä. 

Kirjeen ovat allekirjoittaneet yhdistyksen puheenjohtaja K. Sjöström ja sihteeri J. Vainio.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?