JOUKO SAKSIO JATKAA OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAIN PUHEENJOHTAJANA (19.2.2011)

Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry:n (OSVA, 63862; perustettu 25.6.1952) vuosikokous pidettiin 22.1.2011 kymmenen jäsenen voimin.  Kokouspuheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Saksio ja sihteerinä Henri Hakkarainen.

Kokous valitsi Saksion jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.  Muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla Haverinen, Kalervo Kangas, Timo Karjalainen, Marko Lakkala ja Sirpa Pöyhönen.  Hallituksen varajäseneksi valittiin Jari Papunen.  Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Lakkalan.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Outi Kyyhkynen ja Eeva Matinolli sekä varatoiminnantarkastajaksi Matti Väliahde.  Tilikertomuksen kirjanpitäjänä jatkaa Timo Karjalainen.

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa kuten edellisenäkin vuonna.

Liittokokousedustajaksi Seinäjoen liittokokoukseen valittiin Marko Lakkala.  Yhdistys tilitti vuodelta 2010 42 liittomaksua, joka oikeuttaa yhteen liittokokousedustajaan.

Puheenjohtaja Saksio kehittelee uutta seminaaria, joka käsittelee kvanttiteorian perusteiden, tietoteorian historian ja fysiikan filosofian suhteita.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?