ROBERT BROTHERUS TEKI REKISTERIMERKINTÄRIKOKSEN? (7.2.2011)

Päivitetty 23.2.2011
Päivitetty 25.2.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtaja Jussi K. Niemelä erosi tehtävästään 15.11.2010. Sen jälkeen puheenjohtajan tehtäviä on hoitanut varapuheenjohtaja Robert Brotherus. 

Liiton liittovaltuusto, jolla sääntöjen mukaan on vapautuvien paikkojen täyttöoikeus, ei ole halunnut täyttää puheenjohtajan paikkaa. Järjestökäytännössä paikat on aiemmin aina täytetty eli täyttäminen on katsottu myös valtuuston velvollisuudeksi. Nyt on jostakin syystä toinen ääni kellossa. 

Nimenkirjoittajien muutosilmoitus yhdistysrekisteriin

Yhdistysrekisterissä hyväksyttiin 1.2.2011 Vapaa-ajattelijain liiton virastoon 14.12.2010 jättämä liiton nimenkirjoittajia koskeva muutosilmoitus. Lain mukaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus. Lisäksi puheenjohtajan on vakuutettava, että yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia ja että ilmoitetut tiedot ovat oikeita. 

Brotherus oli 3.12.2010 allekirjoittanut ilmoituksen ja vakuuttanut yllä olevan esiintyen tässä kohtaa liiton puheenjohtajana. 

Sääntömääräisiksi nimenkirjoittajiksi oli ilmoitettu vt. puheenjohtaja Brotherus ja pääsihteeri Eino Huotari. Ilmoituksen mukaan ”varapuheenjohtajaa ei ole valittu, koska seuraava liittokokous toukokuussa 2011 tekee uudet valinnat”. Lisäksi taloudenhoitaja Heljä Pekkalin on hallituksen määräämä liiton nimenkirjoittaja. (Seuraava liittokokous on vastoin ilmoitusta ilmoitettu pidettäväksi kesäkuussa 2011. Liittokokous ei valitse hallituksen varapuheenjohtajaa vaan valinta kuuluu hallituksen toimivaltaan.) 

Rekisteriin merkittiin sääntömääräisiksi nimenkirjoittajiksi ”puheenjohtaja” Brotherus ja Huotari. 

Brotherus ei ole liiton puheenjohtaja 

Brotherus on esiintynyt oikeudettomasti, sillä liittovaltuusto ei ole valinnut häntä liiton puheenjohtajaksi. Tämän Brotherus itsekin tietää eli ei ole kysymys erehdyksestä. Brotheruksen menettely herättää kysymyksen: Onko hän eronnut varapuheenjohtajan paikaltaan? 

Yhdistysrekisteri ei vaadi esimerkiksi pöytäkirjaa siitä, että nimenkirjoittajien muutokset todella ovat tapahtuneet siten kuin rekisterille ilmoitetaan. Viranomaiselle ei kuitenkaan saa antaa väärää tietoja niin, että rekisteriin tulee virheitä. Tällainen voi olla rekisterimerkintärikos, josta tuomitaan sakkoa tai jopa kolme vuotta vankeutta. 

Kanteen nostaminen liittoa vastaan 

Brotherus ei nauti opposition luottamusta. Se, joka katsoo, että yhdistysrekisteriin nyt tehty väärä merkintä loukkaa hänen oikeuttaan, voi nostaa kanteen Helsingin käräjäoikeudessa virheellisen merkinnän kumoamiseksi. 

Koska Brotherus ei ole liiton puheenjohtaja, liittohallituksella on valta milloin hyvänsä vaihtaa varapuheenjohtaja Brotherus johonkin muuhun keskuudestaan valitsemaansa henkilöön.  

Kimmo Sundström

JK.  Liittohallituksen (LH) kokouksen 11/2009 (sähköpostikokous) pöytäkirjaksi otsikoitu asiakirja on julkaistu Internetissä 21.2.2011.  LH:n pöytäkirjat eivät ole julkisia, eivätkä liiton jäsenyhdistykset tai liittovaltuuston jäsenet pääse niihin tutustumaan muista puhumattakaan.  Tämän pöytäkirjan julkaisi liiton entinen puheenjohtaja Jussi K. Niemelä.

Mainittu kokous 1.12.2009 oli sähköpostikokous. LH voi järjestää sellaisia, jos kaikki jäsenet ovat asiasta yksimielisiä. 

Sääntöjen (11 §, 8. mom.) mukaan myös liittovaltuuston puheenjohtajalla on oikeus osallistua LH:n kokouksiin. Hänellä on myös puhe- ja esitysoikeus. Näiden käyttäminen edellyttäisi puhumista kokouksessa, ja LH:n jäsenilläkin on oikeus kuulla valtuuston puheenjohtajan kanta ja toistensa kannat. Sähköpostikokous kokoustapana kaventaa perehtymistä asiaan ja eri näkemysten esilletuloa. 

LH on pitänyt useita sähköpostikokouksia viime vuosina. Minkälainen on päätös, jossa sähköpostikokousten järjestämisestä on päätetty, ei ole tiedossa. Ei sekään, milloin päätös on tehty. Tällä voisi olla merkitystä siksi, että LH:n jäsen Tauno Lehtonen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kesken liittokokouskauden, liittovaltuuston kokouksessa 21.11.2009. 1.12.2009 pidetty sähköpostikokous oli ensimmäinen LH:n kokous, johon Lehtonen varsinaisena jäsenenä osallistui. Hän ei hyväksynyt kokousmenettelyä; yksimielisyyttä päätöksentekotavan hyväksyttävyydestä ei ollut. Lehtonen jätti vastalauseensa koko kokouksesta pitäen sitä yhdistyslain hengen ja kirjaimen vastaisena. 

Kun sähköpostikokous on epätavallinen kokoustapa, on edellytetty kaikkien päätöksentekoon oikeutettujen olevan yksimielisiä päätöksentekotavasta. Muussa tapauksessa asiat tulee ratkaista tavanomaisessa kokouksessa. 

Mainitussa sähköpostikokouksessa LH erotti varapuheenjohtajansa Aki Räisäsen ja valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi Robert Brotheruksen. Jos Lehtosen kanta katsotaan oikeaksi, kokouksen päätöksiä on pidettävä mitättöminä: Räisänen on edelleen liiton varapuheenjohtaja. Niemelän erottua puheenjohtajan toimesta 15.11.2010, puheenjohtajan tehtävien hoito olisi kuulunut Aki Räisäselle kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. 

Jos mitättömyyteen vedottaisiin, LH olisi joutunut tai joutuisi tekemään samat tai eri päätökset myöhemmin istuvassa kokouksessa. Tällä väliajalla päätöksenteko on mennyt kokonaan laittomaksi. 

Uutta puheenjohtajaa ei ole valittu. Nähtävästi uusi puheenjohtaja valitaan vasta seuraavassa varsinaisessa liittokokouksessa. Se on ilmoitettu pidettävän kesäkuun 11.-12. päivinä Seinäjoella.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?