KOTIVAARAN HAUTAUSMAAN AVUSTUSHAKEMUSTA KÄSITELLÄÄN TAAS 28.10.2006 (7.10.2006)

Vapaa-ajattelijain liitosta kerrotaan, että Kolarissa sijaitsevaa Kotivaaran hautausmaata koskeva avustuspäätös on tehty ja avustusta on myönnetykin. Avustusta ei ole maksettu.

Liitto on pyytänyt hautausmaan ylläpitäjää, Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:tä (LLVA), toimittamaan liittoon joitakin hautausmaakuluja koskevia tositteita, eikä ole näitä liiton mukaan saanut. Tämän vuoksi avustusta ei ole maksettu.

LLVA kertoo toimittaneensa kopiot kulutositteista jo alkuperäisen hakemuksen yhteydessä. Nyt yhdistys lähettää kopioita menotositteista jälleen kerran. Avustushakemuskin tulee uudelleen liittohallituksen käsiteltäväksi 28.10.2006 pidettävässä kokouksessa.

Liitossa on myös uusittu avustusten myöntämisessä noudatetut periaatteet. Liitto ei ole julkistanut näitä periaatteita. LLVA on ollut liiton jäsenyhdistys 1.1.2006 lukien. Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto, jonka varoista hautausmaa-avustukset myönnetään, syntyi testamentin perusteella saadusta omaisuudesta. Testamenttimääräyksen mukaan avustuksen saajan ei tarvitse olla Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys. Asiasta kerrottiin tarkemmin uutisessa http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti67.html.

LLVA on pyytänyt, että liitto lisäisi yhdistyksen yhteystietoineen myös Vapaa Ajattelija -lehdessä julkaistavaan liiton jäsenyhdistysten luetteloon. Näin ei ole tapahtunut. Muutamia päiviä sitten lukijoille tulleen lehden numeron 4/2006 asianomaisessa luettelossa yhdistyksestä ei mainita mitään.

Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:n perustava kokous Kolarissa 30.10.1996.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?