PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 (27.9.2006)

Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat) seitsemännen tilikauden 1.1.2005-31.12.2005 arvonlisäverollinen, edellisiin vuosiin nähden vertailukelpoinen myynti oli 42.334,56 euroa (2004: 25.265,80 euroa). Vuoden 2004 notkahduksen jälkeen yhtiö palasi vahvalle kasvu-uralle (+ 67,6 prosenttia). Vuonna 1998 lausuttiin arvio vuoden 2001 liikevaihdosta, joka oli 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Siitä ollaan edelleen kaukana.

Liikevaihdoksi ilmoitetaan nyt 40.654,22 euroa.

Liikevoitto nousi 267,34 euroon (115,96 euroa). Rahoitustuottoja ei ollut eikä satunnaiseriä, joten tilikauden voitoksikin tuli 267,34 euroa (168,79 euroa).

Yhtiö on heikentänyt liitetietojen informaatiota. Enää ei kerrota mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia) ja mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia). Kaupparekisteri pyytää poistamaan liitetietojen erittelyt, mutta asiasta voitaisiin kertoa toimintakertomuksessa. Tämän tiedon puuttumista voi vain valittaa. Onhan mahdollista, että yhtiön toimintaan olisi tullut muitakin palveluita kuin seremoniapalveluita ja painotuotteiden myyntiä. Palvelutapahtumien lukumäärätietoja yhtiö ei ole aiemminkaan kertonut. Puhujapalvelun perushintaa ei ole korotettu 160 eurosta/tapahtuma (hautajaiset ja nimiäiset), mutta häiden osalta perushinta on tällä hetkellä 200 euroa/tapahtuma.

Kasvaneesta liikevaihdosta käytettiin ostoihin 3.427,67 euroa (+ 104,2 prosenttia) ja ulkopuolisiin palveluihin 2.258,48 euroa (+ 51,3 prosenttia). Palkat ja palkkiot kasvoivat 22.463,50 euroon (+ 104,7 prosenttia) ja henkilöstökulut yhteensä 25.228,30 euroon (+ 93,8 prosenttia). Henkilöstökulujen kasvuvauhti oli siis liikevaihdon kasvuakin nopeampaa.

Ensimmäisen kerran yhtiö ilmoitti pääomistajalle ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalaiselle toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta (3.850,00 euroa) vuoden 2004 tilinpäätöksessään. Tätä ennen julkilausuttu linja oli se, ettei toimitusjohtajalle maksettu lainkaan palkkaa toimitusjohtajan työstä. Toimitusjohtaja sai vuonna 2005 hyvän palkankorotuksen (+ 146,8 prosenttia); palkkaa maksettiin toimitusjohtajan työstä 9.500,00 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pienentyneet; niitä tehtiin 359,15 euroa (478,00 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö alkoi eritellä samoin vuonna 2004. Koko erä kasvoi vain 7,4 prosenttia ja oli 9.113,28 euroa, joka on 22,4 prosenttia ilmoitetusta liikevaihdosta. Suurin eritelty kuluerä on mainonta ja myynnin edistäminen 3.737,46 euroa (3.748,18 euroa). Erittelemättömien kulujen möykky oli pahimmillaan vuonna 2002, jolloin sen suuruus oli 65,5 prosenttia liikevaihdosta. Nyt tämä möykky suli 4.685,95 euroon (11,5 prosenttia liikevaihdosta) ja toivottavasti vielä puolittuu jatkossa.

Yhtiön taseesta ilmenee, että vaihto-omaisuus kasvoi jonkin verran, 4.000,00 eurosta 4.984,00 euroon. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 42,6 prosenttia ja olivat 4.530,51 euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 31.12.2005 8.789,95 euroa (3.530,96 euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 11.780,37 euroa (4.758,96 euroa). Taseen loppusumma on 19.431,94 euroa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry on yhtiön toiseksi suurin omistaja omistaen 28 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Omistussuhteissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2005.

Lainmukainen tilinpäätösten toimittaminen määräajassa viranomaiselle on yhtiölle näköjään ylivoimaista.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?