LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIEN SÄÄNNÖT JULKISTETTIIN (24.9.2006)

Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) on julkistanut kotisivullaan (http://www.dlc.fi/~etkirja/lohja.htm) uudet, 4.9.2006 yhdistysrekisteriin merkityt, sääntönsä (LUAT-säännöt).

Vapaa-ajattelijain liitto ry on myös hiljan lähettänyt jäsenyhdistyksilleen tai ainakin osalle niistä luonnoksen liiton jäsenyhdistyksen mallisäännöiksi (mallisääntöluonnos). Yhdistykset voivat halutessaan tehdä vertailuja LUAT-sääntöjen ja mallisääntöluonnoksen välillä.

Kokonaan uusi suvaitsematon piirre mallisääntöluonnoksessa (3 §, 1. mom.) on liiton halu evätä jäsenkelpoisuus "uskonnollisiin järjestöihin" kuuluvalta henkilöltä. Jäsenyhdistyksellä ei ole kuitenkaan mitään keinoa tarkistaa tällaista asiaa. Se jäisi kokonaan jäsenhakijan oman ilmoituksen varaan. Erimielisyyttä voi helposti syntyä myös siitä mikä järjestö katsotaan uskonnolliseksi, mikä ei. Suvaitsemattomuuden lisäksi tällainen säännös ei turvaa jäsenhakijain yhdenvertaista kohtelua. Yhdessä jäsenyhdistyksessä jäsenhakemus voidaan hylätä, toisessa hyväksyä, vaikka näillä olisikin samat säännöt.

LUAT-säännöt ovat suvaitsevaisemmat. LUAT on ymmärtänyt sen, että suuri ateistien enemmistö Suomessa nimenomaan on uskonnollisen järjestön jäseniä, nimittäin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Ateistit voivat vedota juuri heihin, sillä heidät pitää seurakuntien jäseninä jokin muu seikka kuin usko kirkon oppiin.

Mallisääntöluonnos tarjoaa myös Prometheus-leirin tuki ry:n säännöistä kotoisin olevaa piikkaria jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen takapuoleen. Luonnoksen (4 §, 2. mom.) mukaan yhdistyksen hallitus voisi erottaa jäsenen, jos erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta. Otetaan esimerkki: Vajaa-ajattelijayhdistys X:ään kuuluu 100 jäsentä. Yhdistys päättää jäsenmaksun eräpäiväksi 15.2. Hallitus kokoontuu 16.2. ja toteaa ketkä jäsenistä ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus erottaa nämä jäsenet.

Tämä on sääntömääräys, jolla väärämielinen hallitus haluaa päästä helpolla eroon toisinajattelijoista. Tuskin kukaan voi pitää määräystä kohtuullisena. Jäsenhän on voinut maksaa jäsenmaksunsa vaikkapa 30 vuoden ajan ja sitten, vaikkapa lomamatkan takia, maksaa erääntyneen jäsenmaksunsa päivän eräpäivän jälkeen. Onko oikein erottaa tällainen jäsen?

Tällaiselta hallitukselta kuitenkin unohtuu, että jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kuvatussa tilanteessa on vapaa-ajattelijayhdistyksen kohdalla aivan mahdollista, että 75 jäsentä 100:sta on laiminlyönyt maksaa jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä. Toimiiko väärämielinen hallitus yhdenvertaisuutta kunnioittaen ja erottaa kaikki 75 jäsentään? Ei toimi.

Nykyisten mallisääntöjen mukaan (8 §, 3. mom.) yhdistyksen hallitus ei voi erottaa jäsentä millään perusteella. Jäsenet erottaa aina yhdistyksen kokous. Hyvin kauan on ollut mallisääntömääräyksenä myös se, että jäsenmaksurästejä tulee olla vähintään kaksi vuotta ennen kuin erottaminen on mahdollista jäsenmaksujen laiminlyönnin perusteella (8 §, 2. mom. a)-kohta). Tätä voidaan pitää kohtuullisena. LUAT-säännöt jatkavat tätä perinnettä (6 §, 2. mom. a)-kohta).

Mallisääntöluonnoksessa (11 §, kohta 5) mainitaan kevätkokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tilinpäätös, että vuosikertomus. Vaikka vuosikertomus on osa tilinpäätöstä, kaikki eivät sitä tiedä ja tällainenkin sääntömääräyksen muotoilu voidaan hyväksyä. Ei siitä haittaakaan ole.

Yhdistysväen kannattaa jatkaa vertailua. Kysykää myös miksi Vapaa-ajattelijain liitosta on tullut näin suvaitsematon järjestö. Autoritaariset menettelytavat ja arvot ovat nähtävissä tässäkin mallisääntöluonnoksessa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?