PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 (29.12.2010)

Yhtiön tilikausi 1.1.2009-31.12.2009 oli sen yhdestoista. Ensimmäistä kertaa yhtiön historian aikana yhtiön liikevaihto kääntyi laskuun ja oli 54.013,34 euroa (2008: 55.404,36 euroa). Laskua syntyi 2,5 prosenttia. Vuonna 2008 liikevaihto oli kasvanut 19,2 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. 

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Tähän mennessä yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 24,0 prosenttia ja on käyttänyt siihen kahdeksan vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Esitetty arvio oli osa silloisia puijauspuheita, joilla vajaa-ajattelijoita petkutettiin. 

Liikevoitto pysyi miinuksella ja oli –11,28 euroa (-47,09 euroa). Tilikauden voitto oli 37,52 euroa (11,19 euroa), 0,07 prosenttia liikevaihdosta. 

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiön haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, mutta on nykyisin (2010) 180 euroa/tapahtuma. 

Hääpuheiden taksa on edelleen 200 euroa/tapahtuma. Tilikauden ostoissa on kovaa poukkoilua. Ne olivat nyt 8.679,37 euroa (2008: 0,00 euroa; 2007: 14,10 euroa; 2006: 7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli +4.319,89 (-3.651,55 euroa). Ulkopuolisten palveluiden osto väheni 68,4 prosenttia ja oli 1.478,00 euroa (4.673,50 euroa). 

Palkkojen ja palkkioiden kasvu kääntyi tarkasteluvuonna 15,7 prosentin laskuun. Ne vähenivät siis paljon enemmän kuin liikevaihto. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 22.817,19 euroa. Eläkekulut kasvoivat yllättävän voimakkaasti, 3.005,85 eurosta 4.460,12 euroon (48,4 prosenttia). Henkilöstökulut olivat yhteensä 27.897,66 euroa (30.941,38 euroa). 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 113,64 euroa (151,52 euroa). 

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin. Liiketoiminnan muiksi kuluiksi tilivuonna 2009 kerrotaan 20.175,84 euroa (16.033,50 euroa), möykky, joka on 37,4 prosenttia (28,9 prosenttia) liikevaihdosta. 

Yhtiö on edelleen myös Vapaa-ajattelijain liiton hajottajien majapaikka: Juha Kukkonen sekä Eino Huotari ovat yhtiön hallituksen jäseniä ja Arto Tiukkanen yhtiön tilintarkastaja.  

Kimmo Sundström


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa siis vain 37,52 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pidosta, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. Tämän kirjoittaja arvioi vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Nyt arvioidaan varovaisemmin, että vuodelta 2009 toimitusjohtajan työstä maksettiin palkkaa 7.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa). Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2009 arviolta yhteensä 25.000 euroa, kaikkiaan siis 47.350 euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?