NIKO SAARINEN JATKAA RAISION VAPAA-AJATTELIJAIN PUHEENJOHTAJANA (18.11.2010)

Raision Vapaa-ajattelijat ry:n (138853, per. 5.9.1982) syyskokous pidettiin 17.11.2010 Raision kaupungintalolla, Kingisepp-huoneessa. Läsnä oli yksitoista henkeä. Ennen kokousta yhdistys tarjosi läsnäolijoille kahvia, teetä, voileipiä ja pullaa. 

Vuoden 2011 ns. A-jäsenmaksun suuruus päätettiin nostaa 19 eurosta 20 euroon Urho Alhon esityksestä ja Kari Hangan kannattamana. Ns. B-jäsenten jäsenmaksun suuruus säilytettiin ennallaan, 11 eurona. Vain ns. A-jäsenet saavat jäsenetuna Vapaa Ajattelija –lehden. Talousarvion mukaan A-jäsenmaksuja saadaan 28 ja B-jäsenmaksuja 4. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 

Toimintasuunnitelmaesityksen mukaan ET-stipendejä annetaan vain niille, parhaille ET-oppilaille, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Avustuksiin ja stipendeihin varattiin 100 euroa. 

Raision kaupungilta haetaan avustusta. Arvio saatavasta avustuksesta oli aiemmin saadun avustuksen suuruinen, 150 euroa. 

Myös Vapaa-ajattelijain liitolta haetaan avustusta. Vuoden 2009 avustus (200 euroa) saatiin vuoden 2010 alussa. Vuoden 2010 avustushakemus (200 euroa) lähti liittoon syyskuun alussa. Siihen ei ole saatu vastausta. Avustusta käytetään mm. Vapaa ajatus –lehden julkaisukustannuksien kattamiseen. 

    Vapaa ajatus –lehden kansikuva (2010).

Yhdistys on saanut kuluvana vuonna lahjoituksiakin, mutta vain muutamia euroja. Näin ensi vuoden talousarvioon ei otettu lainkaan lahjoituksia. Jäsenmaksujen tilisiirtolomakkeissa yhdistys pyytää vuosittain jäseniltään lahjoituksia. Jäsen Sundström kertoi, että lahjoituksia kannattaa pyytää, sillä joissakin yhdistyksissä niitä saadaan tuhansia euroja. 

Menopuolella suurimmat erät ovat liittomaksut liitolle, arviolta 280 euroa sekä matka- ja tutustumiskäyntikulut 256 euroa. Viime mainitusta erästä yhdistys avustaa Seinäjoen liittokokoukseen kesäkuussa 2011 lähteviä jäseniään. 

Tulopuolen arvion kasvaessa 28 euroa, menopuolelle lisättiin valistusmäärärahaa 28 euroa. Näin koko erä on 128 euroa. 

Talousarvion loppusumma on 1.059 euroa. 

Niko Saariselle vankkaa luottamusta 

Kari Hanka ehdotti Saarisen jatkavan puheenjohtajana, eikä muita ehdotuksia tehty. Saarisen lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kari Hanka, Ensio Kautiainen, Eila Lehtonen ja Pentti Levonen sekä varajäseniksi Leila Närhinen ja Lasse Minkkinen. 

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Urho Alho ja Eino Laitinen sekä varalle Aarne Lehtonen. 

Lopuksi keskusteltiin siitä, miksi ihmiset eivät halua liittyä vapaa-ajattelijayhdistykseen ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille nuorille tarkoitetun kesäleirin järjestämisestä. Kokous päättyi kestettyään noin tunnin ja vartin. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?