JUHLAPUHUJAKORVAUSTEN MAKSATUS TAKKUAA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (24.10.2010)

Vapaa-ajattelijain liitto ry on maksanut kulukorvauksia uskonnottomissa juhlatilaisuuksissa puheita tai musiikkia esittäville henkilöille. Korvauksen suuruus on enintään 50 euroa/tapahtuma. Kulusta on esitettävä kuitti tai muu luotettava selvitys. 

Kuluvana vuonna korvauksiin on varattu 2.100 euroa. Liittohallituksen (LH) varajäsen, liiton taloudenhoitaja Heljä Pekkalin ja pääsihteeri Eino Huotari on nimetty kirstunvartijoiksi loppuvuoden puhujakorvausasioissa. 

Korvausten maksatus takkuaa pahasti. LH on leikannut korvauksia keväällä sovitusta tasosta ja säätää nyt sitä, miten jäljelle jääneet rahat kohdennetaan. Korvauksia on jäänyt maksamatta, ja liitto on menettänyt luottamuksensa, kertoo Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat Oy) toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen. Hän ehdottaa, että etusijalle korvausten saajissa asetettaisiin yhtiön puhujista ja muusikoista ensinnä muusikot ja toiseksi uudet juhlapuhujat. 

Hämmennystä on herättänyt sekin, että liitto on maksanut ainakin joillekuille puhujille sekä 50 euron kulukorvauksen että tämän lisäksi 50 euron puhujapalkkion. 

Kun aikanaan itse panin liitossa maksuun näitä korvauksia, järjestelmä toimi hyvin. Korvaukset maksettiin samana tai viimeistään seuraavana päivänä hakemuksen saapumisesta, jos hakemus oli kunnossa. Kaikki hakemukset olivat yleensä hyviä ja täydellisiä paitsi Juha Kukkosen hakemukset, joissa oli puutteita ja vilppiä. 

Myös Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) maksaa juhlapuhujakorvauksia, enintään 70 euroa/puhetapahtuma. PAT ei maksa korvauksia kaupallisille juhlapuhujille kuten em. osakeyhtiön puhujille. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?