VAASAN VAPAA-AJATTELIJAT POISTETTIIN VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENYHDISTYSTEN LUETTELOSTA (13.5.2010)

Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA, 56419, per. 16.5.1949) on poistettu liiton verkkosivulla olevasta jäsenyhdistysten luettelosta. Samalla liiton jäsenyhdistysten määrän kerrotaan olevan 26, kun se vuoden 2009 lopussa oli 27. 

Vaasan yhdistys ei ole eronnut liitosta. Yhdistystä ei myöskään ole erotettu liitosta. Erottamisperusteitakaan ei ole olemassa. Myöskään eronneeksi katsominen ei tule kyseeseen, sillä yhdistys tilitti liitolle liittomaksuja (3 kpl) vuodelta 2007. Jäsenyhdistys voidaan katsoa eronneeksi liitosta, jos se ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole maksanut liittomaksuja liitolle. Vuoden 2010 liittomaksut erääntyvät maksettaviksi 31.12.2010. Yhdistys on siis edelleen liiton jäsenyhdistys. 

Vaasan Vapaa-ajattelijat ry, nimenomaan yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Suksi, on usein arvostellut liittohallituksen toimintaa. 

Liittohallituksen menettely antaa virheellistä tietoa liitosta yleisölle. Liittohallitus on aiemminkin toiminut samalla tavalla eikä piittaa asiasta. Verkkosivulla oleva jäsenluettelo on yhdistyslain vastainen. 

Myös liiton verkkosivun jäsenhakemuslomakesivulla VVA on poistettu jäsenyhdistysten luettelosta. Liittohallitus on näin estänyt jäsenhakijoita lähettämästä jäsenhakemusta VVA:lle. Liittohallitus haluaa näivettää yhdistystä, kun sen päinvastoin pitäisi tukea jäsenyhdistyksiä. Toiminta on liiton hajottamistoiminnan jatkamista. Menettely lannistaa jäsenyhdistyksiä ja niiden aktiiveja sekä johtaa liiton jäsenmäärän laskuun. Se voi myös ehkäistä uusia yhdistyksiä hakeutumasta liiton jäseniksi, koska lakeja ja liiton sääntöjä ei noudateta. 

Jäsenyhdistyksille kuuluvien etujen ja oikeuksien riistäminen joltakulta yhdistykseltä on yhdistyslain vastaista. Tällainen päätös on mitätön. Jäsenyhdistyksiä pitää kohdella yhdenvertaisesti. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?