PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT SAI MAASEUTUVIRASTOLTA HALLINTOKULUKORVAUKSEN (26.3.2010)

Maaseutuvirasto (Mavi) korvasi (päätösnumero HK1/2010; 16.3.2010) Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle (PAT) EU-elintarviketukiohjelman toteuttamisesta syntyneitä hallintokuluja tukikaudelta 2008-2009 yhteensä 216,61 euroa. Edelliseltä tukikaudelta korvaus oli 202,43 euroa ja sitä edelliseltä 155,38 euroa. 

Hallintokulukorvaus on yksi prosentti avustuselintarvikkeiden raha-arvosta, joka puolestaan saadaan tuotteiden laskennallisten hintojen perusteella. Korvaus ei kata jakelusta aiheutuvia kuluja, vaan apuohjelma rahoitetaan pääasiassa lahjoitusvaroin. 

PAT:n hallinnon piirissä ovat jakeluun osallistuvat Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (Järvenpäässä), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry ja PAT itse. PAT ei ole Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys. Liiton lopetettua jakelun hallinnoinnin vuosia sitten, tehtävä siirtyi PAT:lle. Hallintokulukorvaus jaetaan tasan kolmen jakelijan kesken. 

Edellä mainittujen yhdistysten lisäksi Forssan Vapaa-ajattelijat ry on mukana elintarvikeapuohjelmassa. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?