TAINA SAARINEN ESIINTYI RAISION YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA (14.3.2010)

Raision Vapaa-ajattelijat ry:n (138853; per. 5.9.1982) kevätkokous pidettiin Tornilassa 13.3.2010 kello 14-15 noin kymmenen jäsenen voimin. 

    Kokouksen puheenjohtaja Niko Saarinen (oik.) ja sihteeri Leila Närhinen.

Hallituksen toimintakertomusesitys hyväksyttiin. Siinä todettiin, että yhdistys oli mm. jakanut ET-stipendejä ja kirjalahjoja elämänkatsomustietoa opiskelleille koululaisille ja opiskelijoille. Kaupungissa on n. 60 ET-oppilasta. Yhdistyksen omasta Vapaa ajatus -lehdestä otettiin 300 kappaleen painos. Killin markkinoilla yhdistys ansaitsi varoja mm. arpojen myynnillä. Siellä jaettiin myös paljon maksutonta aineistoa vapaa-ajattelijain toiminnasta. Tuorlan observatorioon tehtyyn retkeen osallistui toistakymmentä henkeä ja myös liiton järjestämille kesäpäiville Kotkassa osallistui kolme jäsentä. 

Tuloslaskelman mukaan jäsenmaksuja oli saatu euromääräisesti vähemmin kuin mitä oli tilitetty liittomaksuja liitolle. Alijäämää syntyi 345,88 euroa. Taseen mukaan rahaa ja pankkisaamisia oli yhteensä vähän yli 2.100 euroa. 

Kokousta seurasi puhetilaisuus, jossa paikkakunnalla vaikuttava uusi juhlapuhuja Taina Saarinen kertoi uskonnottomista perhejuhlista. 

    Juhlapuhuja Taina Saarinen.

Saarinen kertoi ryhtyneensä puhujatoimeen viime vuonna raisiolaisen juhlapuhuja Leila Närhisen vaikutuksesta. Hän erosi kirkosta jo kauan sitten luonnehtien itseään uskonnottomaksi, mutta on aina ollut kiinnostunut uskonnosta kulttuuri-ilmiönä. Uskonnot vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme, siksi ne on tunnettava hyvin. Saarisen mukaan vuosittain kuolee Suomessa n. 49 000 ihmistä, joista n. 7 400 ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Näistä arviolta 2 500 haudataan ilman kirkollisia menoja. 

Saarinen on ammatiltaan toimittaja ja hän on opiskellut aiemmin puheopin tutkinnon, opiskellut erikseen myös esiintymistaitoa ja harrastanut mm. teatteria. Näin hänellä on tärkeitä taitoja juuri juhlapuhujan työhön. Usein hän auttaa juhlan järjestäjiä myös koko juhlan ohjelman rakentamisessa. Hautajaisten osalta Saarinen kertoi, että hautaustoimistojen välillä on suuria eroja siinä minkälaisia tietoja ja kokemusta toimistoilla on uskonnottomista hautajaisista. 

Hautauspuheen osalta hän kertoi lähtökohdakseen itse vainajan ja tämän elämän, mutta hautajaistilaisuudessa tulee kunnioittaa myös kaikkea hautajaisväkeä. Vaikka hautauspuhuja keskittyy vainajaan ja siihen mitä lähiomaiset haluavat tuoda vainajasta esille hautajaisissa, on varottava loukkaamasta uskovaisia henkilöitä. Heitä on tavallisesti läsnä uskonnottomissakin hautajaisissa. 

Seurakunnat ja papit ovat tulleet varovaisemmiksi siinä, etteivät enää pyri tavalla tai toisella painostamalla järjestämään uskonnottomille vainajille uskonnollisia hautajaisia. Raision seudulla seurakunnat ovat luovuttaneet kappeleita käytettäviksi uskonnottomissa hautajaisissa, joten näissä asioissa ei ole syntynyt mitään ongelmia. Jos omaiset haluavat jonkin uskonnollisen osion hautajaisiin, Saarinen ei halua sellaista kieltää. 

Joskus voi tulla epätietoisuutta siitä kenen tahtoa hautajaismenoissa tulisi noudattaa. Saarinen kertoi, että epätietoisuutta ei tule, jos vainajalla on hautaustestamentti, joka kertoo miten vainaja itse halusi toimittavan hautausasioissa. Myös hautaustoimistot noudattavat nykyisin hautaustestamenttia. 

Hautausjärjestelyni 

Tilaisuudessa oli yleisön saatavilla myös Raision yhdistyksen laatima, kaksisivuinen lomake Hautausjärjestelyni. Tämä on toivomus jälkeenjääneille, että annettuja ohjeita noudatetaan. Samalla niistä on hautajaisten järjestäjille suuri apu. 

Lomakkeessa annetaan ohjeita mm. hautaustavasta, hautajaisista, hautapaikasta, kuolinilmoituksesta, annetaan elämäkertatietoja, kerrotaan mielirunoista, mainitaan lähimmät omaiset ja ne ystävät, jotka halutaan kutsuttavan hautajaisiin. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?