ESPERANTISTIEN ARKISTO MUUTTAA (4.3.2010)

Päivitetty 28.5.2010

Vapaa-ajattelijain liitto ry on häätänyt esperantistien arkiston ja varaston pois sille vuokraamistaan varastotiloista. Varastotilat sijaitsevat Neljäs linja 1:n (Hämeentie 16) kellarissa, väestönsuojavarastossa, josta liitto on vuokrannut taloyhtiöltä osan (n. 16 m²) itselleen. 

Liiton toimisto sijaitsee saman talon katutasossa. Toimiston rooli on ajettu alas liiton työssä. Nyt tarjoutuisi mahdollisuus siirtää toimistokin kellariin ja aloittaa maanalainen työ. Saniteettitiloja kellarissa ei ole, mutta kivenheiton päässä, Haapaniemenkadun ja Hämeentien kulmassa, on käymälä, jota toimistossa työskentelevät voisivat hätätapauksissa käyttää. Toimistohuoneisto voitaisiin tässä tapauksessa myydä pois. 

Liitolle vuokratusta varastotilasta enin osa vuokrattiin esperantisteille sen jälkeen, kun liitto ensin oli itse muuttanut vuonna 1996 Neljäs linja 1:een ja myöhemmin vuokrannut varastotilan taloyhtiöltä. Liiton tavarat varastossa vähenivät, kun liiton arkisto 2009 luovutettiin Kansan Arkistolle

Liitto kertoo haluavansa esperantisteille vuokraamansa varasto-osuudenkin nyt omaan käyttöönsä. 

Esperantistit ovat jo siirtäneet lähes kaikki tavaransa omaan toimistoonsa Siltasaarenkatu 15 C 65. Tämän toimiston esperantistit ostivat liitolta 1997. Varastoyhteistyö oli perua siitä. Toimisto on kuitenkin liian pieni heidän tavaroilleen ja esperantistit etsivät itselleen uutta varastotilaa. 

Kimmo Sundström

JK. Ateistit tarkastivat varaston sen jälkeen, kun esperantistit olivat vieneet tavaransa pois. Nyt varastossa on runsaasti vapaata tilaa liitolle. Varastoon oli unohtunut mm. hyllykannake esperantistien kirjahyllystä, joka palautettiin esperantisteille.

Vaikka vapaa-ajattelijat viihtyvät pimeässä, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n sittemmin eronnut toimitusjohtaja Tauno Lehtonen valitti aiemmin, että varastossa on pimeää, eikä yhtiön kirjavaraston inventoinnista oikein tule mitään. Tarkastuksessa pimeyttä ei havaittu. Liiton vuokraaman varastonosan katossa on kaksikin valaisinta ja taloyhtiön hallussa olevan osan katossa vielä kolmas valaisin. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että Vapaa Ajattelija –lehden (1945-) sidottu, vihreäselkäinen arkistosarja oli vielä varastossa. Sitä ei luovutettu Kansan Arkistolle samalla kun arkistolle luovutettiin liiton vanhoja asiakirjoja.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?