PROMETHEUS-YHDISTYS MUISTUTTAA LIITTOKOKOUSPÄÄTÖKSESTÄ (27.2.2010)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistys, Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (145882; per. 16.1.1986) teki elämänkatsomustietoa (ET) koskevan liittokokousesityksen 14.-15.6.2008 kokoontuneelle liittokokoukselle. Tekstin laati pääasiassa Kim Sjöström. Liittokokous hyväksyi esityksen yksimielisesti

* * * 

”Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus 
aloite Vapaa-ajattelijain liiton liittokokoukselle: 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO SÄILYTETTÄVÄ OMINA RYHMINÄÄN 
niin kauan kuin kouluissa ylipäänsä on jokin katsomusaine. 

Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry ehdottaa, että liittokokous tämän aloitteen hyväksyessään velvoittaa liiton toimielimet ja toimihenkilöt noudattamaan liiton nimissä seuraavaa kantaa, kun kyse on elämänkatsomustiedon opetuksesta: 

Kouluissa mahdollisesti olevaan katsomus- tai etiikkaopetukseen ei saa hyväksyä mallia, jossa kyseinen opetus olisi kaikille yhteistä, eikä myöskään niin että sellainen olisi uskonnottomille edes joltain osin yhteistä täkäläisen valtauskonnon kanssa. 

Nimittäin, sellainen johtaa erittäin todennäköisesti monissa opetusryhmissä tilanteeseen, jossa opettaja kuitenkin on valtauskontoon kuuluva ja opettaa ainetta oman katsomuksensa väritystä lapsille koulussa tarjoten, mikä on täysin epätoivottava tilanne uskonnottomalle vähemmistölle. 

Lopullisena päämääränä toki tulisi olla koko katsomusopetuksen (mielipideaineen) poistaminen kouluista kokonaan (olkoon sitten uskontokuntien sisäinen asia opettaa jäsenilleen etiikkansa ja dogminsa, niin kummallisia kuin ne ovatkin; ei kuitenkaan mitään kautta työntää niitä muille kuin omilleen). 

Kouluissa ei pitäisi tarvita ollenkaan uskontoa, minkään katsomuksen syöttämistä, uskoon pohjaavaa etiikkaa, eikä mitään muutakaan tuollaista uskonnon tai uskontojen tyrkyttämistä, millä katsomusopetusta perustellaan. 

Niin kauan kuin tuo lopullinen päämäärä on saavuttamatta, kuitenkin jopa nykyinen malli jossa uskonnottomille on Elämänkatsomustieto, erillisenä oppiaineena, on mielekkäämpi kuin uskonnottomien yhdistäminen johonkin mahdollisesti todellisuudessa luterilaisuuden sävyttämään opetukseen. 

Tämä kannanotto merkitsee yksiselitteisesti niin kutsutun Ruotsin mallin tuomitsemista, eli sen mallin vastustamista jossa olisi jokin uskontotieto oppiaineena niin että uskonnottomien lapset ja uskonnottomat kouluissa voisivat päätyä samaan ryhmään uskontoon kuuluvien kanssa ja/tai johonkin uskontokuntaan kuuluvan opettajan siinä opetettaviksi. 

Helsinki 21.4.2008 

HELSINGIN YLIOPISTON VAPAA-AJATTELIJAYHDISTYS PROMETHEUS ry 

K. Sjöström     J. Vainio”


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?