SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON JÄSENMÄÄRÄ KASVOI (10.2.2010)

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä jatkoi loivaa kasvuaan vuonna 2009. Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2009 oli 61 253, joista läsnä olevia oli 58 449 ja poissaolevia 2 804. 

    Uspenskin katedraalin kullattuja kupoleita nostetaan paikoilleen 4.6.2007 Helsingissä.

Kirkko ilmoittaa liittyneiden määräksi 898 (hieman vähemmän kuin v. 2008) ja eronneiden määräksi 650 (hieman enemmän kuin v. 2008), joten nettolisäys 248 jäsentä. 

Kastetuiksi kirkko ilmoittaa 578 ja kuolleiksi 724, joten nettovähennys 146 jäsentä. 

Tämän mukaan nettolisäystä pitäisi kaiken kaikkiaan olla 248-146=102 jäsentä, mutta kirkon kotisivulla jäsenmäärän lisäykseksi kerrotaan vain 55 henkeä. Äkkiseltään kirkko ei pystynyt kertomaan mistä ero johtuu. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?