RAISION VAPAA-AJATTELIJOILLA SYYSKOKOUS (27.11.2009)

Raision Vapaa-ajattelijat ry:n (138853) vuosikokous pidettiin 24.11.2009 alkaen kello 18.00, tällä kertaa Raision kaupungintalolla, Kingisepp-huoneessa. Vaikka yhdistykseen kuuluu vain noin 30 jäsentä, heistä noin kolmannes oli taas läsnä. Liittomaksut oli vuonna 2008 tilitetty 22 jäseneltä. 

Hyvä informaatio jäsenille

Etukäteis- ja muu informaatio jäsenille oli hoidettu hyvin. Kokouskutsu tuli kirjeitse ja siihen liittyi puheenjohtaja Niko Saarisen hallituksen puolesta laatima jäsenkirje 3/2009. 

Kutsukirjeessä oli yhdistyksen julkaisema Vapaa ajatus –lehti. Lehti on ilmestynyt aiemmin vuosina 2001, 2006, 2007 ja 2008 eli nyt ilmestyi jo lehden viides numero. Kirjeessä kerrottiin jo hieman kuluneen vuoden toiminnasta, vaikka toimintakertomus saadaan tietysti vasta ensi keväänä. 

Raisio on myös niitä paikkakuntia, joilla kouluun ilmoittautumislomakkeessa on kysytty valtiokirkkoihin kuulumattomilta oppilailta osallistuvatko nämä evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen, elämänkatsomustiedon opetukseen, islamin opetukseen, katolisen uskonnon opetukseen vai eivätkö osallistu mihinkään koulun järjestämään uskonnon opetukseen. Viimeisessä tapauksessa oppilaiden on toimitettava koululle todistus oman uskonnollisen yhdyskuntansa järjestämästä opetuksesta. 

Tällaisia kysymyksiä ei ainakaan yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille olisi saanut esittää. Jos oppilas ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, hän osallistuu automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. 

Useiden kaupunkien vastaavissa lomakkeissa on virheitä ja puutteita. Niiden yhteisenä tarkoituksena on ohjata yhdyskuntiin kuulumattomia oppilaita evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen, siis vähentää elämänkatsomustietoa opiskelevien oppilaiden määrää. Ateisti Jouni Luukkaisen eduskunnan oikeusasiamiehelle asiasta tekemät kantelut tulevat muuttamaan opetusjärjestelyjä ainakin joissakin kaupungeissa. 

Kokouspaikalla osanottajat saivat kirjalliset esityslista-, toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset. Useat vapaa-ajattelijayhdistykset eivät välitä tavasta ja menetelmistä, joita kokoustoiminnassa käytetään ja joiden mukaan jäseniä informoidaan. Ei ole silloin ihme, että kokoukset koetaan epämiellyttäviksi. Huonot menetelmät aiheuttavat myös riitoja. Tämä on vältetty Raisiossa. 

Jäsenmaksut pysytettiin ennallaan 

Raision yhdistyksessä on vielä säilytetty perinteinen jako ns. A- ja B-jäseniin. Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Vuonna 2010 ne ovat 19 euroa ns. A-jäseniltä ja 11 euroa ns. B-jäseniltä. 

Talousarvioesitykseen tuli pieni muutos, kun liittomaksumenoja alennettiin 56 eurolla. (Liittovaltuusto oli 21.11.2009 alentanut liittomaksun 12:sta 10:een euroon.) Sama summa lisättiin kohtaan matkat ja tutustumiskäynnit. 

Puheenjohtaja saa jatkaa 

Niko Saarinen valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkoon valittiin Kari Hanka, Leila Närhinen ja Eila Lehtonen, mutta Anne Sinilaakson tilalle valittiin Ensio Kautiainen. Vanhat varajäsenet Lasse Minkkinen ja Pentti Levonen valittiin edelleen jatkamaan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Urho Alho ja Eino Laitinen sekä varatilintarkastajaksi Aarre Lehtonen. 

Tämän jälkeen kuultiin liittovaltuuston jäsen Kari Hangan lyhyt raportti 21.11.2009 pidetystä valtuuston kokouksesta. Hänen mielestään kokous oli kohtuullisen asiallinen ja parempi kuin viime kevään sääntömääräinen kokous. 

Uusi juhlapuhuja 

Paikkakunnalla ja koko kulmakunnalla (Turku, Nousiainen, Mynämäki jne.) on saatu juhlapuhujatoimeen uusi henkilö, Taina Saarinen. Hän on pitänyt sekä nimiäis- että hautajaispuheita. Hautaustoimistot ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Paikalla olleet tiesivät uudesta puhujasta jotakin ja joku oli tutustunut hänen puheisiinsakin. Lausunnot olivat kaikki myönteisiä. Saarinen ei ole yhdistyksen jäsen. 

Taina Saarinen on kiinnostunut siirtymäriiteistä kansa- ja uskontotieteelliseltä pohjalta. Hänellä oli jo 11-vuotiaan koululaisena jonkun verran vaikeuksia uskonnonopetuksen kanssa, koska ei voinut uskoa opetettua. Jälki-istuntoakin tuli joskus. Rippikoulukin tuli käytyä, mutta aikuisena hän erosi kirkosta. 

Hän kuuli uskonnottomista juhlapuheista Leila Närhiseltä ja osallistui ystävänsä lapsen nimenantojuhlaan, jossa oli 40 vierasta. Nämä olivat myönteisiä kokemuksia. Tähän mennessä hän on pitänyt ainakin viisi uskonnotonta nimiäispuhetta ja saman verran uskonnottomia hautajaispuheita. Toimintasäde on enintään 100 kilometriä Raisiosta. 

Kulmakunnan hautaustoimistot välittävät toimeksiantoja Saariselle. Palveluun kuuluu haastattelukäynti asiakkaan luona, puhelintarkistukset ja taustoitus sekä itse esiintyminen tilaisuudessa. Tarvittaessa tilaisuuteen hankitaan musiikkia, runonlausuntaa yms. ja myös omaiset voivat osallistua tilaisuuden rakentamiseen. Saarinen on toimittaja ja hyvin verkostoitunut erilaisten kulttuurityöntekijöiden kanssa. Hän on myös itse opiskellut puheviestintää ja puhetaitoa sekä näyttämö- ja esiintymistaitoa ja hänellä on pitkä kokemus julkisesta puhumisesta erilaisissa tilaisuuksissa. 

Saarinen oli ollut yhteydessä Prometheus-seremoniat Oy:öön (Pro-Seremoniat), muttei tuntenut välitöntä tarvetta yhtiön tarjoamaan puhujakoulutukseen. 

Koko kulmakunnalla seurakunnat vuokraavat kappeleita uskonnottomiin hautajaisiin, joten tarvittaessa sisätila on ollut aina saatavissa. Palvelun hinta matkakuluineen on ollut alle 150 euroa, mutta hintoja on tarkoitus hieman korottaa vuoden vaihteessa. Pääasia on, että uskonnottomillekin on olemassa palvelun tuottajia. Palveluiden kysyntä on kasvussa ja tulevaisuudessa on yhä helpompi saada alalta lisäansioita. 

Arpajaisvoitto: patalappu 

Kokouksessa järjestettiin myös arpajaiset, ja arvat maksoivat euron kappale. Ostin kaksi arpaa ja heti tärppäsi: voitin Noitaneito-patalapun. Näitä kauniita patalappuja on kutonut yhdistyksen taloudenhoitaja Eila Lehtonen.


Kokoushuone oli hyvä, väelle tarjottiin kahvia, teetä, pullaa ja keksejä. Raisiossa vapaa-ajattelijat ovat minun tietääkseni aina olleet sopuisia keskenään. Mitään väärinkäytöksiä tai rötöksiä ei myöskään ole tullut tietooni. Muiden vapaa-ajattelijayhdistysten kannattaisi toimia samalla tavalla.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?