KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAIN JÄSENMAKSU NOUSEE 25 EUROON (23.11.2009)

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n (49901) syyskokous päätti 7.11.2009 nostaa yhdistyksen jäsenmaksun kaikilta jäseniltään 25 euroon vuodeksi 2010. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Noin 15 läsnäolijasta pieni vähemmistö olisi halunnut jatkaa vanhaa käytäntöä. 

Yhdistyksessä on yli 300 jäsentä, joista yli 200 on maksanut yhdistykselle vain 10 euron jäsenmaksun, johon ei sisälly Vapaa Ajattelija –lehteä. Korkeampi jäsenmaksu on tänä vuonna 22 euroa ja siihen lehti sisältyy. Tämän korkeamman maksun maksoi liittomaksutilaston mukaan vuonna 2008 114 jäsentä. Satakunta jäsentä on tänäkin vuonna maksanut korkeamman jäsenmaksun. 

Eri jäsenluokkia, joihin voidaan kohdistaa erilaisia velvollisuuksia, ei yhdistyksen säännöissä ole. 

Yhdistyksen jäsenoloista mainittakoon vielä, että 80 vuotta täyttäneet jäsenet on yhdistyksen kokouksen päätöksellä vapautettu pysyvästi jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaisesta ikäperusteesta ei myöskään ole mainintaa yhdistyksen säännöissä. Sääntöjen mukaan (4 § 2. mom.) yhdistyksen hallituksella on harkintavalta vapauttaa jäsen jäsenmaksunsa suorittamisesta kokonaan tai alentaa jäsenmaksua vain sosiaalisin perustein (kuten työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys tms.) ja tällöinkin kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä. 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Kari Mänttäri ja sihteerinä Anneli Laakkonen. 

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry 

Tilitetyt liittomaksut (kpl) vuosina 2000 ja 2006-2008 Vuoden 2000 maksut ovat kaikki ns. A-jäseniltä.

2000100
200650
200738
2008114

 
Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?