KIRKOSTA EROAMINEN SELVÄSSÄ LASKUSSA (2.11.2009)

Vuosi 2008 jää toistaiseksi kirkosta eroamisen huippuvuodeksi. Evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi silloin 52 203 henkeä, siihen liittyi 10 763 henkeä ja nettoeroaminen oli siis 41 440 henkeä. 

Kuluvana vuonna eroaminen on ollut koko ajan vähäisempää. Eroakirkosta.fi-palvelussa tämä näkyy selvästi. Kaikista kirkosta eroajista palvelun kautta eroaa 90 prosenttia, ehkä vähän enemmänkin. Helmikuun lopussa eroaminen oli 31,7 prosentin laskussa edellisvuoteen verrattuna. Erotahti oli keskimäärin 103,5 eroa/päivä. 

Kesäkuun lopussa eroaminen oli 20,6 prosentin laskussa viime vuoteen verrattuna ja lähimmäksi vuoden 2008 lukuja päästiin elokuussa, jolloin laskua oli 17,4 prosenttia. Lokakuun lopussa eroja oli yli 8 000 ja 23,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Keskimäärin eroja oli lokakuussa 118,6/päivä. Viime vuoden ennätyksiä ei enää rikota, vaikka eroliike yleensä kiihtyykin vuoden loppua kohti. 

Eroakirkosta.fi tiedottaa 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämän Eroakirkosta.fi-palvelun julkaisemien päiväkohtaisten erolukujen mukaan vuonna 2008 palvelun kautta erosi 49 699 henkeä. Luku sisältää molemmista valtiokirkoista eronneet henkilöt. 

Palvelu itse ilmoitti vuoden 2008 eroiksi n. 47 300 (VAJ 2/2009, 21), toisaalla kuitenkin 47 500 eroa. Tämä on palvelun mukaan 90,6 prosenttia kaikista eroista. Tämä voi viitata palvelun ”markkinaosuuteen” vain evankelis-luterilaisen kirkon osalta, koska 47 300:0,906=52 208, jokseenkin sama luku, joka yllä kerrottiin tuosta kirkosta eronneiden määräksi. 

Osa eroista ei toteudu erilaisten sählinkien takia. Toteutumattomien erojen määräksi vuonna 2008 voidaan arvioida 49 699-47 300 = 2 399 eroa eli 4,83 prosenttia kaikista eroista. 

Sivuston tiedottaja Heikki Orsila kertoi, että tammi-helmikuun kirkosta eroaminen oli laskenut 12 prosenttia, kun oikea luku oli n. 32 prosenttia. 

14.4.2009 päivätyssä tiedotteessa asia oli korjattu. Tammi-maaliskuun aikana kerrottiin eroamisen laskeneen 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Edellisen laman eroamisesta Orsila kirjoitti: ”Laman iskiessä vuonna 1991 eroaminen väheni, mutta nousi uuteen huippuunsa 1992.” Tieto on väärä. Kirkosta eroaminen nousi vuonna 1991 40 prosenttia ja nettoeroaminen 60 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Eroaminen kääntyi laskuun vuonna 1994. Vuosina 1991-1993 evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi yli 60 000 seurakuntalaista. Lama kiihdyttää kirkosta eroamista. Ihmiset eivät etsi turvaa kirkosta, vaan haluavat säästää ja kirkosta eroamalla vapautuu henkilökohtaisista kirkollisveroista. 

Vapaa Ajattelijan uusimmassa numerossa (5/2009, lokakuun loppu) Jori Mäntysalo kirjoittaa, että kirkosta ”eroaminen on laskenut viime vuodesta noin kymmenyksen verran”. Ainakin Eroakirkosta.fi:n julkaisemien erolukujen valossa tieto on kaunisteltu. Eroaminen on nyt n. 23 prosentin laskussa. 

Arvio: alle 40 000 eroaa Eroakirkosta.fi:n kautta 

Eroakirkosta.fi on arvioinut, että koko eroaminen evankelis-luterilaisesta kirkosta on kuluvana vuonna 47 000 henkeä. Jos käytetään EK:n vanhaa ”markkinaosuutta”, 90,6 prosenttia, EK:n kautta eroista toteutuisi siis 42 582. Lokakuussa arviota laskettiin 45 000:een, jolloin EK:n kautta eroista toteutuisi 40 770. 

EK on koko kuluvan vuoden ajan antanut systemaattisesti liian korkeita arvioita eroliikkeen voimakkuudesta. Arvioin, että viime vuoden erotahtiin ei päästä myöskään marras-joulukuussa. Näin eroaminen EK:n kautta jää alle 40 000 henkilön. Arvaan, että eroja tulee 38 000. Koko eroaminen olisi näin n. 42 000 henkeä, 10 000 (n. 19 prosenttia) vähemmin kuin vuonna 2008. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?