PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 (27.10.2009)

Tilikausi 1.1.2008-31.12.2008 oli yhtiön kymmenes. Liikevaihtoa kertyi 55.404,36 euroa (2007: 46.465,35) ja sen kasvu kiihtyi 19,2 prosenttiin. Vuotta aiemmin liikevaihdon kasvu oli vain 9,2 prosenttia. 

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Tähän mennessä yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 24,6 prosenttia ja on käyttänyt siihen seitsemän vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Esitetty arvio oli osa silloisia puijauspuheita, joilla vajaa-ajattelijoita petkutettiin. 

Liikevoitto kääntyi negatiiviseksi ja oli –47,09 euroa (202,63 euroa). Tilikauden voitto oli 11,19 euroa eli 0,02 prosenttia liikevaihdosta. 

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiön haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta on edelleen 160 euroa/tapahtuma, häiden 200 euroa/tapahtuma. 

Tilikauden ostot putosivat nollaan (2007: 14,10; 2006: 7.984,63 euroa). Varastojen muutos oli –3.651,55 (-2.670,80 euroa). Ulkopuolisia palveluita ostettiin 4.673,50 eurolla (3.672,30 euroa). 

Palkkojen ja palkkioiden kasvu oli 7.567,78 euroa eli 38,8 prosenttia, noin kaksi kertaa nopeampaa kuin liikevaihdon kasvu. Henkilöstökulut olivat yhteensä 30.941,38 euroa, 7.776,29 euroa enemmin kuin edellisenä vuonna. 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 151,52 euroa (202,03 euroa). 

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin. Liiketoiminnan muiksi kuluiksi tilivuonna 2008 kerrotaan 16.033,50 euroa (16.538,40 euroa), möykky, joka on 28,9 prosenttia (35,6 prosenttia) liikevaihdosta. 

Yhtiö on edelleen myös Vapaa-ajattelijain liiton hajottajien majapaikka: Juha Kukkonen on yhtiön hallituksen jäsen ja Arto Tiukkanen yhtiön tilintarkastaja.

Kimmo Sundström

JK. Pro-Seremoniat teki siis voittoa vain 11,19 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pidosta, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun, kun se raportoi, että vuonna 2004 toimitusjohtajan työstä oli maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. Tämän kirjoittaja arvioi viime vuonna, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Toistan saman arvioin vuoden 2008 osalta. (Aurejärvi-Karjalaisen ansiotulo valtionverotuksessa 2008 oli 14.646,12 euroa ja kunnallisverotettava tulo 11.107,53 euroa.) Vuosina 2004-2006 toimitusjohtajalle on siis maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2008 arviolta yhteensä 18.000 euroa, joten kaikkiaan palkkaa on maksettu arviolta ainakin 40.350 euroa. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?