LISÄÄ PALKKAA KIRKON TYÖNTEKIJÖILLE (13.9.2009)

Valtiokirkolla menee hyvin, lomautuksista tai peräti irtisanomisista ei kuulu mitään. Palkat nousevat. 1.9.2009 lukien kuukausipalkkaisten työntekijäin peruspalkat nousivat 2,2 prosentilla. Myös vaativuusryhmien peruspalkkoja ja vuosisidonnaisia palkanosia korotettiin 2,2 prosentilla. 

Tuntipalkkaiset työntekijät saivat yhtä suuret palkankorotukset. Henkilökohtaiset lisät ja työolosuhdelisät nousivat myös 2,2 prosenttia. 

Vaativuusryhmiä on 18. Alimman ryhmän vähimmäiskuukausipalkka on 1.352,11 euroa ja ylimmän 5.946,00 euroa. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?