MAASEUTUVIRASTO MAKSOI HALLINTOKULUKORVAUSTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTEILLE (20.5.2009)

Maaseutuvirasto (Mavi) korvasi (päätösnumero HK1/2009; 16.4.2009) EU-elintarviketuen hallinnoinnista Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle (PAT) aiheutuneita kuluja tukikaudelta 2007-2008 yhteensä 202,43 euroa. Edelliseltä tukikaudelta korvaus oli 155,38 euroa. 

PAT:n hallinnon piirissä ovat jakeluun osallistuvat Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Kotkan Vapaa-ajattelijat ry ja PAT itse. Vapaa-ajattelijain liitto ry ei tue EU-elintarvikeaputoimintaa, mutta ei enää sabotoikaan sitä. PAT ei ole liiton jäsenyhdistys. 

Forssan Vapaa-ajattelijat ry toimii itsenäisesti. Sekin olisi saanut korvausta, muttei hakenut sitä ajoissa. Forssassa kuluja syntyy vähän, koska työ tehdään palkatta eikä varastointi- ja kuljetuskuluja synny. 

Muita ateisti- tai vapaa-ajattelijayhdistyksiä ei ole mukana tässä elintarvikeapuohjelmassa. 

PAT rahoittaa EU-elintarvikeaputoimintaansa lahjoitus- ja korvaustuloilla. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?