VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO KOHENTAA TIEDOTUSTAAN (14.5.2009)

Vapaa-ajattelijain liiton tiedotus toimi pitkään kehnosti. Tälläkin sivulla kirjoitettiin asiasta

Viime syksynä hallitus päätti, että liiton toimisto toimii ”pääsääntöisenä tiedottajana”, mutta lisäksi tiedottamisesta vastaa työvaliokunta. 

Liittohallituksen päätöksistä piti pääsihteerin tehdä tiivistelmä Vapaa Ajattelija –lehteä varten. 

Jäsentiedotteiden laatiminen annettiin yhteisesti pääsihteerin ja työvaliokunnan tehtäväksi. Jäsentiedote on tarkoitettu jäsenyhdistyksille. 

Kohennusta seurasi. Vapaa Ajattelija –lehdessä julkaistiin uutisia otsikon Liittohallitus tiedottaa alla (esim. 5/2008, s. 20-21). Paikallisyhdistyksistä on tullut ja tulee myös esittelyjä Vapaa Ajattelijaan. 

Tiedottamisen vastuutahoa muutettiin 4.4.2009. Toimisto ja työvaliokunta eivät enää tiedottamista hoida, vaan asia siirrettiin yhdessä Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) tiedotusryhmälle ja puheenjohtaja Jussi K. Niemelälle. Tiedote ei kerro keitä TAVA:n tiedotusryhmään kuuluu. 

Puheenjohtajan kuukausikirje 

Aivan uusi tietolähde on 3.5.2009 saatu ensimmäinen puheenjohtajan kuukausikirje. Sen mukaan liiton toiminnasta ja tärkeistä päätöksistä luvataan tiedottaa noin kerran kuussa. Kuukausikirjeen saavat jäsenyhdistysten yhteys- ja jotkut muutkin henkilöt. Puheenjohtaja Niemelä toivoo, että tiedotetta ja sen liitteitä välitetään eteenkin päin aina yhdistysten jäsenille asti. Kuukausikirjeessä on tietoja sekä tulevista että menneistä tapahtumista. 

Niemelä toimii myös uskonnottomien bussikampanjan tiedotusyhteyshenkilönä kampanjavastaava Otto Chronsin toivomuksesta. 

Liiton Internet-lehti 

Vapaa Ajattelija –lehden Internet-versiota aletaan kehittää. Jarmo Niinimäki Helsingin Vapaa-ajattelijoista edistää tätä asiaa. 

Nettilehteä tai jotakin tällaista on odotettu jo kauan. Sen nimeksi ehdotettiin syksyllä Rationalisti. Olen itse kannattanut paperilehtien erillisten numeroiden supistamista neljään, vaikka numeroiden sivuluku voisi olla nykyistä (32 s.) hieman suurempikin (esim. 40 s.). Internetissä ilmestyvä aineisto parantaisi tiedottamisen nopeutta ja saatavuutta eikä se olisi taloudellisesti kallista. 

Tiedotuksessa on siis menossa useita uudistushankkeita. 

Liiton kotisivu 

Kanteluita ja tiedotteita on saatavissa liiton kotisivulla. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?