PÄIVI KESTI UNITAARIEN PUHEENJOHTAJAKSI (30.4.2009)

Suomen Unitaariuniversalistinen Seura ry (per. 1996; 176422; rekisteröity 29.4.1999) kulkee yleensä lyhyemmin unitaarien nimellä. Suomessa sillä on läheiset yhteydet kveekareihin. Jäseniä oli vuonna 2003 22. 

Unitarismi on Jumalan ykseyteen uskova ja kolminaisuusopin (trinitarismi) kieltävä kristinuskon suuntaus. Erikoista on se, että sen piirissä toimii nykyisin hyvin monista uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista taustoista tulleita jäseniä. Yhdysvalloissa Unitarian Universalist Association of Congregations –järjestö kertoo, ettei unitarismissa ole ”vaatimusta uskoa minkäänlaiseen jumalaan”. Unitaariuniversalistien jäsenistä 19 prosenttia on kysyttäessä vastannut, etteivät he usko minkäänlaiseen jumalaan. 

Liike syntyi 1500-luvun Italiassa uudistusliikkeenä kolminaisuusoppia vastaan. 

Universalismi on teologiassa näkemys, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat. Suomessa pappi ja kirjailija Antti Kylliäinen edustaa universalismia. 

Unitarismi sijoitetaan usein ”muihin kristillistaustaisiin” yhteisöihin, samalla tavalla kuin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonit) ja Jehovan todistajat. 

Ensimmäisen varsinaisen unitaarikirkon perusti Ferenc Dávid (1510-1579) ja ensimmäisen universalistikirkon metodistipastori John Murray (1741-1815) Yhdysvalloissa. 

Unitaariuniversalisteilla ei perinteisesti ole ollut kirjoitettuja uskontunnustuksia, kirjallisia oppirakennelmia tai pyhiä kirjoja. Vapaus ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja. 

Vanha puheenjohtaja Antti Pelkola 

Suomessa SUS:n puheenjohtajana toimi pitkään helsinkiläinen Antti Pelkola. Tein hänelle muutamia kysymyksiä, kun hän jätti puheenjohtajuuden viime helmikuussa. 

- Milloin sinusta tuli unitaari ja minkälaista toiminta Suomessa silloin oli? 

- Liityin Church of the Larger Fellowship, UnitarianUniversalist järjestön jäseneksi 1988. Se on “hajaannuksessa” elävien unitaarien yhteydenpitojärjestö. Suomessa ei vielä silloin ollut toimintaa. 

- Minkälainen unitaari olet? 

- Jos unitaarien valtavirtoina pidetään uskonnollista tai aatteellista tai hengellistä humanismia ja liberaalia juutalais-kristillistä perinnettä, niin olen lähempänä jälkimmäistä, mutta ne ovat minulle myös päällekkäisiä ja toisiaan täydentäviä. Idän uskonnoista ja uuspakanuudesta ammentava unitarismi on minulle vieraampaa. 

- Mitkä olivat puheenjohtajakautesi tärkeimmät saavutukset? Entä oliko epäonnistumisia? 

- Oikeastaan sekä saavutukset että epäonnistumiset ovat molemmat jääneet vaatimattomiksi! Suoranaisena epäonnistumisena pidän sitä, että yhteys joihinkin perustajiin katkesi muuttojen ja vastaavien seurauksena. 

- Miten itse arvioit puheenjohtajakauttasi? 

- Seuramme on selvinnyt 12 vuotta ja saanut itsensä tunnetummaksi. Seuran kansainväliset yhteydet ovat toimineet keskeytyksettä. 

Uusi puheenjohtaja Päivi Kesti 

Pelkolan seuraajaksi uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kesti. Tein hänellekin muutamia kysymyksiä. 

- Milloin sinusta tuli unitaari? 

- Vuoden 1999 alkukevääseen mennessä olin kerännyt tarpeeksi tietoa eri uskonto- ja kirkkokunnista vetääkseni sen johtopäätöksen, ettei niistä yhdenkään uskontunnustus vastannut omia ajatuksiani. Lähimpinä vaikuttivat olevan islam, nestoriolaisuus ja Jehovan todistajat, koska mm. kielsin kolminaisuusopin, mutten tiennyt unitarismista mitään. Vuoden 2003 alkupuolella tein verkossa uskontotestin, jonka perusteella tutustuin pintapuolisesti unitarismiin. Pidin sen jälkeen itseäni löyhästi unitaarina. Syksyllä 2004 menin unitaarien tapaamiseen. 

- Minkälainen unitaari olet? 

- Englanniksi sijoittaisin itseni ryhmään Christian Unitarian. Olen suhteellisen vanhoillinen ja kristillinen, mutta asiasta riippuen paikoitellen liberaalikin. Luultavasti minulla on paljon yhteistä unkarilaisten unitaarien kanssa. 

- Minkälaisia tavoitteita sinun mielestäsi seuralla ja unitaareilla on? Minkälaisia painotuksia pidät tärkeinä? Mitä aiot puheenjohtajana tehdä? 

- Seuran tavoitteina voisivat olla mm. kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen ja tunnettuuden lisääminen. Pidän tärkeänä yhteisten ajatusten painottamista. Aion pyrkiä jäsenten perusajatuksien kartoitukseen esim. silmällä pitäen yhdyskunnan mahdollista muodostamista. 

- Mitä mieltä itse olet pitäisikö unitaarien muodostaa uskonnollinen yhdyskunta vai onko nykyinen yhdistyspohjainen toiminta hyvä perusta? 

- Yhdistyspohjainen toiminta on hyvä perusta, mutta toisaalta yhdyskunnan perustaminen voisi johtaa tunnettuuden kasvuun ja tiedottamiseen unitarismin mahdollisuuksista. Yhdyskunnan perustaminen voisi vahvistaa unitaarien asemaa ja luoda selkeän identiteetin. Yhdyskunta laajentaisi Suomen uskonnollista kenttää tarjoamalla suvaitsevaisen vaihtoehdon mm. kansankirkon ja eri suuntausten rinnalle. 

Unitaarit kokoontuvat Helsingissä kesäkautta lukuun ottamatta kunkin kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina kello 14 kveekarien kokoushuoneessa, Vaasankatu 4 C 53. Lisätietoja saat SUS:n kotisivulta

Kimmo Sundström


JK.  Antti Kylliäisen teos Kaikki pääsevät taivaaseen: Välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin (1997) johti viiteen häntä vastaan tehtyyn kanteluun tuomiokapitulille.  Hänen epäiltiin poikenneen Raamattuun perustuvasta kristillisestä uskosta ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksesta.  Piispa Eero Huovinen ja Kylliäinen kävivät keskustelun, jonka jälkeen tuomiokapituli päätti äänin 4-1, ettei ole tarvetta toimenpiteisiin.  Kylliäinen oli huojentunut päätöksestä ja katsoi, että papit voivat henkilökohtaisesti olla eri mieltä perinteisistä näkemyksistä ja silti toimia virassa.  Päätös osoitti Kylliäisen mielestä, että ”kirkossamme on jotain hyvää”.

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?