VALTIONAVUSTUS SUOMEN ORTODOKSISELLE KIRKOLLE KASVOI (13.3.2009)

Valtio on perinteisesti ylläpitänyt rahallisesti Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa ja muutakin kirkon toimintaa, vaikka kirkolla on oikeus verottaa omia jäseniään ja se saa myös jako-osuuden yhteisöveron tuotosta. 

Laki ortodoksisesta kirkosta (10.11.2006/985), joka tuli voimaan 1.1.2007, merkitsi muutosta, jossa valtio otti vähän hajurakoa pienempään valtiokirkkoon. Tällöin kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpito siirtyi kirkolle itselleen. 

Muutos oli oikeansuuntainen, joskin muodollinen. Valtio otti nimittäin samalla talousarvioonsa määrärahan, jonka suuruus perustui ennen lain voimaantuloa valtiolle aiheutuneisiin menoihin. Menopakettiin laskettiin mukaan 

1. kirkollishallituksen ja hiippakuntahallinnon menot;

2. ortodoksisen seminaarin ylläpitomenot; 

3. kirkon seurakunnille ja laitoksille myönnettyjen valtionavustusten määrä; ja 

4. arvioitu kustannustason muutos. 

Valtion talousarvionsa kautta Suomen ortodoksiselle kirkolle antama avustus on n. 35 euroa/jäsen vuosittain.

Vuosi Valtion avustus Jäsenmäärä 1.1. Avustus/jäsen
2006 1.809.000 57 829 31,28
2007 1.983.000 58 149 34,10
2008 2.013.000 58 379 34,48
2009 2.057.000 58 449 35,19

Jäsenmäärät: Suomen tilastolliset vuosikirjat, Tilastokeskus, paitsi jäsenmäärä 1.1.2009 Suomen ortodoksinen kirkko

Valtio antaa myös piilotukea ortodoksiselle kirkolle. Yksi esimerkki tästä on, että toisin kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko ei maksa mitään valtiolle kirkollisverojen kannosta. Arvioin aiemmin, että veronkantokustannukset ortodoksiselle kirkolle menevien kirkollisverojen osalta olivat 246.727 euroa vuonna 2006. Tämä olisi 13,6 prosenttia saman vuoden valtionavustuksesta. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2007 Vapaa-ajattelijain liitto ry:n saama valtion yleisavustus oli 17,39 euroa/maksava jäsen eli noin puolet ortodoksisen kirkon saamasta avustuksesta. Vuoden 2008 vertailulukua ei ole laskettu, koskei liitto ole vielä julkaissut vuoden 2008 jäsentilastoaan. Ennakkotietojen mukaan yleisavustus olisi 16,13 euroa/maksava jäsen. 

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä jatkoi lievää kasvuaan vuonna 2008. 31.12.2008 kokonaisväkimäärä oli 61 241, poissaoleva väkimäärä 2 792 ja läsnäoleva väkimäärä 58 449. Poissaolevat jäsenet asuvat ulkomailla tai ovat tietymättömissä. Tietymättömissä olevista suuri osa on kuollut, mutta heitä ei ole vielä julistettu kuolleiksi. Elossa olevista, ulkomailla asuvista jäsenistä suurin osa asuu Ruotsissa. 

Kirkostaeroamisaalto verottaa rankasti myös Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistöä. Vuonna 2008 kirkosta erosi 626 henkeä (1,07 prosenttia läsnäolevasta väestöstä), joka on korkein luku pitkiin aikoihin.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?