KOILLISNURKKA SÄILYTETTÄVÄ (3.3.2009)

Jämsässä asuva ateisti Raimo Toivonen pyytää 3.3.2009 Jämsän seurakunnalle lähettämässään kirjeessä, että Miekkainpetäjän hautausmaalla oleva koillisnurkka säilytetään kulttuurihistoriallisista syistä. 

Jämsän seurakunnalle 

Jämsän seurakunta liputtaa ja ottaa haltuunsa Miekkainpetäjän hautausmaalla yli 25 vuotta vanhoja hautoja. Liputuksessa on myös ns. koillisnurkan viimeiset seitsemän vainajan haudat ja neljä muistokiveä. Koillisnurkka uhkaa näin hävitä kokonaan. Hautoja oli alun perin 18. Haudoista on 11 liputettu aikaisemmin, vaan ei haudattu uudelleen. 

Koillisnurkka on vapaa-ajattelijoiden käyttämä itseironinen nimike hautausmaan osasta, johon ev.lut. papit hautasivat 1950 -luvulle saakka erityisesti kirkkoon kuulumattomat vainajat muista erilleen. Koillinen suunta viittaa Siperiaan. Koillisnurkka löytyy vieläkin useilta hautausmailta. Se on hautausmaan portilta katsoen etäinen osa, jossa on enemmän ristittömiä hautakiviä 1950 -luvulle saakka. 

Miekkainpetäjän koillisnurkka on hautausmaan luoteisosassa korttelissa 8. Nurkan kohdalla on valaisintolppa ja roskalaatikoita. Nurkan ympärillä on joka puolella 1995 tehtyjä hautoja. Koillisnurkka on näin ollut aikoinaan noin 40 vuotta muista haudoista erillään. 

Lipuissa mainitaan hautaoikeuden päättyminen ja mahdollisuus jatkaa hautaoikeusaikaa. Lipuissa ei mainita, että jatkaminen on maksullinen eikä mainita, että seurakunta ottaa maksamattomat haudat haltuunsa ja käyttää ne uusiin hautauksiin ja kaivaa vanhat jäänteet ylös. 

Pyydän, että Jämsän seurakunta ottaa kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n mukaan Miekkainpetäjän hautausmaan koillisnurkan alueen hautoineen ja muistokivineen ilmaissäilytykseen. Pykälä mahdollistaa historiallisesti arvokkaiden hautojen ja muistomerkkien säilytyksen. Näitä järjestelyjä seurakunnilla on ennestäänkin paljon. Säilytyspäätöstä ei pidä jättää tekemättä siksi, että säilytettävä kohde ja asia on kirkon maineelle hyvin kielteinen. 

Uudessa hautaustoimilaissa hautaustoimi on uskottu monopolin luontoisesti ev.lut. seurakunnille. Uskottu ehdoin, että seurakunnat huomioivat toimessa vieraatkin vakaumusryhmät. Hautaustoimi kustannetaan kokonaan kaikkien veronmaksajien maksamalla yhteisövero-osuudella, jota arkkipiispa vaatii nyt korotettavaksi. Kirkko voisi saada myönteisellä ja avoimella suhtautumisella väkensä pysymään jäseninä nykyistä uskollisemmin. 

Raimo Toivonen
Jämsä


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?