LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT PÄIVITTI JÄSENLUETTELONSA (27.2.2009)

Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n (125867; per. 14.12.1976) hallitus päivitti jäsenluettelonsa ajan tasalle kokouksessaan 24.2.2009. Eronneiksi katsottiin jäsenmaksujen laiminlyönnin takia kahdeksan jäsentä. 

Eronneiksi katsotuista kaksi oli A-jäseniä, neljä K-jäseniä ja kahden jäsenasema oli epäselvä. Epäselvyys seurasi siitä, että vuosikokous 3.12.2005 oli pöytäkirjan mukaan ”todennut eronneiksi” nämä jäsenet ”jäsenmaksujen maksamatta jättämisen takia”, vaikka oli tarkoittanut ”erottaa” mainitut jäsenet. 3.12.2005 voimassa olleiden sääntöjen mukaan kokouksella oli ainoastaan oikeus erottaa jäsenet. Mainitut jäsenet eivät 3.12.2005 jälkeenkään olleet maksaneet jäsenmaksujaan. 

Todettiin kahden jäsenen hiljakkoin eronneen yhdistyksestä. Vielä todettiin, että kahden viime vuonna kuolleen jäsenen jäsenyys oli päättynyt kuoleman takia. Toinen kuolleista jäsenistä oli yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi, eläkkeellä ollut lohjalainen vahtimestari Kauko Hokkanen. Hän oli Lohjan Yhteislyseon vahtimestarina siihen aikaan, kun tämän kirjoittaja kävi tuota koulua. 

Kauko Hokkanen jätti jäsenhakemuksensa yhdistykselle 20.12.1976, vain kuusi päivää sen perustamisen jälkeen ja tuli hyväksytyksi jäseneksi 24.1.1977. Myös hänen vaimonsa Lea Hokkanen ja tyttärensä olivat yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen puheenjohtajana Kauko Hokkanen toimi 24.3.1984-14.1.1996. 

Kaksi uutta jäsenhakemusta hyväksyttiin, ja yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 14. Jäsenmaksujen perintä kuluvana vuonna on sujunut hyvin. Lähes kaikki jäsenet ovat maksaneet jäsenmaksunsa tai sitten he ovat vasta hiljan hyväksyttyjä uusia jäseniä. Yhdistys on jo tilittänyt osan kuluvan vuoden liittomaksuistaan Vapaa-ajattelijain liitolle. 

Hallitus myös allekirjoitti vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen. Vuosikokous pidetään myöhemmin Lohjan kirjastossa. Hallitus on suunnitellut, että kokousta edeltää yleisötilaisuus, jossa kuullaan ateismiin liittyvä esitelmä. 

Länsi-Uudenmaan ateistit oli aiemmin vapaa-ajattelijayhdistys ja toimi nimellä Lohjan seudun vapaa-ajattelijat ry. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?