KOTKAN VAPAA-AJATTELIJOILLE 1.700 EURON AVUSTUS (15.2.2009)

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry on taas saanut Kotkan kaupungilta 1.700 euron vuosiavustuksen vuodelle 2009 (2008: 1.700 euroa). Avustus maksetaan hautausmaan ylläpitämisen takia. Hautapaikkoja voivat lunastaa muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. 

Kauan sitten avustuksen määrä oli 20.000 markkaa, josta se putosi 10.000 markkaan ja on sitä perua nyt 1.700 euroa. 

Yhdistyksen (16621; per. 4.10.1929) viime vuosien taloudessa on havaittavissa poukkoilua. Vielä vuonna 2005 ylijäämä oli 3.662,57 euroa ja vuonna 2006 jopa 7.481,86 euroa. Vuoden 2006 ylijäämän seurasi tosin saaripalstalta hakattujen puiden myynnistä, josta saatiin myyntituloa n. 8.500 euroa. 

Vuosi 2007 heikko vuosi 

Sitten vuonna 2007 ylijäämä kääntyi –4.059,57 euron alijäämäksi. Miksi näin tapahtui? Pääsyyt ovat: 

(1) Hautausmaan tuotot putosivat 8.559,39 eurosta (2006) vain 5.066,60 euroon, ja kate 971,49 eurosta –2.935,25 euroon; 

(2) Vapaarannan tuotot romahtivat nollaan (2006: 9.007,90 euroa) ja saaripalstan muut kulut kasvoivat 1.238,05 euroa, joten kate supistui 7.427,76 eurosta –2.818,19 euroon; 

(3) Sijoitusasunnosta saatu tulo supistui sekin, kate oli vaatimaton, 911,15 euroa; 

(4) Muun toiminnan kate painui –4.019,40 eurosta (2006) –6.085,45 euroon; 

(5) Jäsenmaksutulotkin laskivat lievästi, niitä saatiin 2.612,00 euroa (2006: 2.984,50 euroa). 

Ylijäämä supistui kaikkiaan 7.481,86 eurosta (2006) –4.059,57 euron alijäämäksi eli pudotus oli 11.541,43 euroa! Näin suuria alijäämiä yhdistys ei kestä kauan. 


Kuvanveistäjä Jussi Mäntysen veistos Kotkat (1955) Sibeliuksen puistossa, Kotkassa.
 

Erimielisyyttä hallituksessa 

Keväällä 2007 yhdistyksen hallitukseen valittiin Maija Palmu (pj), Esa Honkanen (vpj), Anneli Laakkonen (sihteeri), Hannu Eklund, Hannu Hellman, Pauli Hömppi, Hannu Kosonen, Pirkko Lassi, Arvi Kronqvist, Erkki Rumpu ja Raimo Väisänen, yhteensä 11 henkeä. 

Erimielisyyttä oli siitä oliko eräs henkilö vienyt yhdistyksen varoja itselleen tai muille eli toiminut Robin Hoodina. Vuoden 2006 tositteita tutkittiin tarkoin eikä tilinpäätös valmistunut kevään kokoukseen. Mitään näyttöä varojen kavalluksesta ainakaan epäillyn henkilön osalta ei saatu. Yhdistys olikin itse velkaa epäillylle n. 2.500 euroa. Alkukesästä puheenjohtaja Palmu kirjoitti muistiotositteen yhdistyksen kirjanpitoon, jossa kertoo lainan antajan luopuvan saatavastaan yhdistyksen hyväksi. Tämä ei kuitenkaan halunnut luopua saatavastaan, eikä yhdistys niitä kiistänytkään, vaan maksoi velkansa pois. 

Yhdistyksen omistaman sijoitusasunnon kaikkia vuokria ei saatu perityiksi. Asuntoa ei kuitenkaan myyty. Hallitus teki päätöksiä sekä myymisen puolesta että sitä vastaan. 

Hallituksessa oli erimielisyyttä myös siitä jatkaako yhdistys EU-elintarvikejakelua vai ei. Osan mielestä toiminnasta pitää luopua samalla tavoin kuin Vapaa-ajattelijain liitto ajoi alas avustustoiminnan hallinnoinnin. Kotkan yhdistyksen osalta jakelua on hallinnoinut Pääkaupunkiseudun ateistit ry. Kesällä yhdistys ilmoitti, että se lopettaa avustustoiminnan. Myöhemmin ilmoitettiin, että toimintaa jatketaankin. 

Yhdistykselle myönnettiin 1.200 euron avustus kunnostustoimiin Vapaarannassa. Töitä ei kuitenkaan saatu kunnolla käyntiin ja avustus jäi saamatta. (Sama tila jatkui vuonna 2008. Avustus on saatavissa 31.12.2009 asti.) 

Metsän myynnistä vuonna 2006 saadut varat, n. 8.500 euroa, silitettiin. Niillä ostettiin Vapaarantaan uusi saunapata ja kiuas. Uusimistarvetta arvioinut toimikunta oli ollut sitä mieltä, ettei näiden uusimistarvetta ole. 

Hautausmaalle hankittiin uusi ruohonleikkuukone ja trimmeri. Lisäksi hautausmaalle palkattiin työntekijä kesäkuukausiksi yhdistyksen omin varoin. Aiemmin hommaan oli palkattu työtön ja veronmaksajat olivat maksaneet kulut. Uuteen toimistoon ostettiin uusi tietokone. Joistakin hankinnoista oli erimielisyyttä hallituksessa. Sanottiin, että olisi mieluummin pitänyt korjata vanhat koneet tai että hankintoja tehtiin taitamattomasti, aivan liian korkeilla hinnoilla. 

Uuden toimiston vuokrakulut olivat paljon korkeammat kuin vanhan toimiston kulut. Toisten mielestä toiminta on niin vähäistä, ettei toimistoa oikeastaan tarvita. Se on vain kallis tottumus. 

Vuoden 2006 tilinpäätös hyväksyttiin lopulta 20.10.2007 pidetyssä vuosikokouksessa. Vaikka asiassa esitti eriävän mielipiteensä neljä henkilöä, asiasta ei äänestetty. Hallitus sai myös vastuuvapauden vuodelta 2006. 

Tässä kokouksessa Esa Honkanen esitti Vapaarannan myymistä perusteena lähinnä rakennusten huono kunto. Esitys ei saanut kannatusta. Keijo Moberg taas esitti yhdistyksen eroamista Vapaa-ajattelijain liitosta. Ehdotuksesta ei äänestetty. Liitto häiritsee yhdistyksen toimintaa. 

Toipumista vuonna 2008 

Vuoden 2008 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Sijoitusasunnon vuokria on kuitenkin saatu perittyä paremmin. Taloyhtiön remontitkin ovat lakanneet, joten sitä kautta osakkaille ei tule lisää maksettavaa. Hautausmaata saatiin taas hoidettua työllistettyjen avulla, joten menot siitä ovat pienet. Toisaalta hautausmaalla on menossa uurnalehdon laajennus, joka maksaa. Jäsenmäärä kasvoi n. 16 jäsenellä, mutta tätä kautta tulojen lisäys on vähäistä. Vapaarantaa ei saatu vuokratuksi, vuokratulot jäivät saamatta. 

Liiton kesäpäivät järjestetään heinäkuussa 2009 Kotkassa. 

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?