LAKIALOITE FOSSIILIEN VIENNIN KIELTÄMISEKSI (27.1.2009)

Geologiasta ja paleontologiasta kiinnostuneena ja tässäkin asiassa huolestuneena kansalaisaktiivina toimitin opetusministeriöön kirjeen [PDF], jossa pyydän opetusministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen lain aikaansaamiseksi, jolla makrofossiilien maastavientiin tulee olla Helsingin yliopiston alaisen Luonnontieteellisen keskusmuseon lupa. Sellainen laki tarvitaan sekä oman maamme fossiilien suojelemiseksi että maamme kautta tapahtuvan fossiilien salakuljetuksen torjumiseksi.

Kirjeeni voidaan myös katsoa olevan yhdistyksemme panos tähän Darwinin syntymän 200-vuotis- ja hänen pääteoksensa Lajien synnyn ilmestymisen 150-vuotisjuhlavuoteen 2009. 

Tein mielenkiintoisia terminologisia löytöjä perehtyessäni kirjeessäni mainittuihin Unescon ja Unidroit'n yleissopimuksiin sekä niistä annettuun hallituksen esitykseen. Englanninkielisen Unidroit'n sopimustekstin 2. artiklan ilmaisun "on religious or secular grounds" eduskunnan hyväksymä suomenkielinen käännös on "uskonnollisista tai sekulaarisista syistä". Sama kohta Unescon sopimustekstin (1. artikla) virallisessa käännöksessä on kylläkin "uskonnollisista tai ei-uskonnollisista syistä". Hallituksen esityksessä Unescon yleissopimuksen artiklakohtaisissa perusteluissa on 7. artiklan ilmaisu "from a religious or secular monument or similar institution" käännetty muotoon "uskonnollisesta tai maallisesta muistomerkistä tai vastaavasta laitoksesta". Itse sopimustekstissä sitten taas käytetäänkin käännöstä "ei-uskonnollisesta". 

Jouni Luukkainen 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?