Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTONEUVOSTO KOKOONTUI HELSINGISSÄ 28.10.2001 (6.11.2001)

Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvoston sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä, Miessakit ry:n kokoussalissa 28.10.2001. Neuvosto oli läsnä täysilukuisena. Puheenjohtajana toimi Raimo Toivonen, sihteerinä tämän selostuksen laatija.

Tilaisuudessa julkistettiin liittohallituksen 26.5.2001 tekemä päätös, jolla jyväskyläläiselle Mikko Vasaralle oli myönnetty arkkiateistin arvonimi. Arvonimi myönnettiin "osoituksena omakotitalon Kuusitie 3, Jyväskylä, kunnostuksesta ja kunnostustyön johtamisesta". Arvonimeen liittyy kehystetty kunniakirja, jonka puheenjohtaja Toivonen luovutti Vasaralle.

Mikko Vasara sanoi, että arvonimi oli hänelle mieluisa yllätys ja kertoi osallistuvansa edelleen eri tavoin paikalliseen vapaa-ajattelijatoimintaan Jyväskylässä.

Hallituksen toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2002 hyväksyttiin vähäisin muutoksin. Hannu Raitanen esitti, että liitto olisi tarjonnut ensi vuoden alussa nettiadressin valtion ja kirkon erottamiseksi toisistaan. Neuvosto hylkäsi esityksen äänin 2-7. Merkittävin muutos oli, että liiton kustantaman lukion elämänkatsomustiedon oppikirjan kustantamisesta luovuttiin. Vastaavasti hankkeen vetäjän esityksestä oppikirjaprojektin tukirahoja poistettiin talousarvioista yhteensä noin 100.000 mk.

Liittomaksujen määriksi vuosille 2002-2003 päätettiin 16 euroa A-jäseniltä ja 8 euroa B-jäseniltä. Prometheus-leirin tuki ry:n avustus, 9.000 mk, poistettiin äänestyksen jälkeen vuosilta 2001 ja 2002. Liitto maksaa nyt vain jäsenmaksun, kuluvana vuonna 700 mk.

Neuvosto oli tyytymätön hallituksen esityksiin koskien Vapaa Ajattelija -lehden toimittajan ja taittajan palkkioita vuonna 2002. Molempia pienennettiin. Hannu Raitasen esityksen toimitusneuvoston perustamiseksi uudelleen neuvosto hylkäsi äänin 1-5. Neuvosto ei myöskään ollut tyytyväinen siihen, että liiton puheenjohtajalla ja uudella lehden toimittajalla on ollut erimielisyyksiä toimituspolitiikasta. Neuvosto antoi yksimielisesti neuvottelusuosituksen, jonka mukaan lehden vastaavana päätoimittajana toimii vastedes liiton puheenjohtaja toimittajan tehdessä toimitustyötä.

Liiton taloudenhoitaja moitti hallitusta siitä, että hallitus on jäädyttänyt liiton investoinnit eikä lisätuloja tätä kautta voida hankkia. Merkittävä määrä varoja makaa joutilaana pankkitileillä. Hän arveli, että varoja on ehkä myöhemmin tarkoitus käyttää muiden tahojen kuin liiton ja sen jäsenyhdistysten tarpeisiin. Pääsihteeri Juha Kukkonen torjui epäilyksen. Hän vakuutti, että Prometheus-seremoniat Oy ei tarvitse toimitila-asioissa liiton eikä Helsingin Vapaa-ajattelijain varoja.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?