MAASEUTUVIRASTO JÄRJESTI YHTEISTYÖPALAVERIN EU-ELINTARVIKEAPUOHJELMAN TOIMIJOILLE (3.12.2008)

Vuosittainen Maaseutuviraston (Mavi) ja EU-elintarvikeapuohjelmaan osallistuneiden toimijoiden yhteistyöpalaveri pidettiin 2.12.2008 Helsingissä. Läsnä oli seitsemän EU-elintarvikejakelun hallinnointiin osallistuvan toimijan edustajaa. 

Ei mainittavia ongelmia vuonna 2008 

Suomen Kaukokiito Oy voitti kilpailun kuluvan vuoden elintarvikkeiden kuljetuksista. Rahtikirjoja kertyi lähes 700, ja reklamaatioita saatiin vain kahdeksan kappaletta. Kahdessa näistä tavaraa ei ollut toimitettu oikeana päivänä. 

Jaetut tuotteet olivat samat kuin vuonna 2007. Kyselyn mukaan kolme suosituinta tuotetta ovat vehnäjauho, maitojauhe ja hapankorppu. Vähiten suosittuja tuotteita olivat keksi ja näkkileipä. 

Mitään isompia huolia tai vaikeuksia ei raportoitu. Avun kysyntä on vilkasta, kaikki elintarvikkeet jaetaan ja joskus ne loppuvat keskenkin. Avun tarpeen arvioitiin olevan kasvamaan päin, sillä taloudellinen taantuma, lomautukset ja irtisanomiset kasvattavat kysyntää. 

Vuonna 2009 mukana 18 EU:n jäsenvaltiota 

Ohjelmassa on mukana 18 EU:n jäsenvaltiota, ja sen yhteinen rahoitus on 496.000.000 euroa. Suomen osuus on 4.019.550 euroa (0,81 prosenttia). Tästä viljapohjaisten tuotteiden osuus on 2.640.000 euroa ja maitojauheen osuus 1.170.000 euroa. Hallintoon kuluu 38.100 euroa ja kuljetuskustannuksiin 171.450 euroa. 

Tarjouskilpailut tuotteiden osalta on avattu. Tarjouksia on pyydetty myös aamiaismysli tai –muro tyyppisestä tuotteesta sekä valmisateria-ainespussista. Lisäksi tarjouksia on pyydetty digestive tyyppisestä keksistä. Hankintapäätökset tehdään helmikuussa 2009. 

Komissio haluaisi jatkaa ja uudistaa ruoka-apuohjelmaa. Päätöksiä ei vielä ole tehty, tulevaisuus on epävarma. Ylijäämävarastoiden ehdyttyä on suunniteltu, että ohjelma jatkuisi kolmivuotiskausittaisena ja jäsenvaltioiden osaksi rahoittamana siten, että vuosina 2010-2012 jäsenvaltiot rahoittaisivat siitä 25 prosenttia ja vuodesta 2013 lähtien 50 prosenttia. Suomen valtio vastustaa omarahoitteisuutta. 

Vuonna 2009 Suomessa mukana on 23 toimijaa. Erilaisia kristittyjen (evankelis-luterilaiset, ortodoksit, vapaakirkkolaiset, Pelastusarmeija ym.) toimijoita näistä on nimen perusteella ainakin yhdeksän. Suurin EU-elintarvikeavun jakelija on Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry. Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) on ainoa mukana oleva ateistien järjestö. PAT:n hallinnon piiriin kuuluvat jakelijoina Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry Järvenpäässä ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry. 

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?