NIKO SAARINEN RAISION VAPAA-AJATTELIJAIN PUHEENJOHTAJAKSI (9.11.2008)

Raision vapaa-ajattelijat ry:n (RVA) (138853; sopimuskirja allekirjoitettu 12.9.1982) syyskokous pidettiin 8.11.2008 Tornilassa noin kymmenen jäsenen voimin. Lisäksi tilaisuuteen olivat saapuneet alustamaan Helsingistä Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä sekä toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja Paula Vasama. 


Kokousväelle tarjoiltiin kahvia, teetä ja voileipäkakkua.  Hannu Raitanen toimitti pöytään vielä Kanervajuomaa ja muita mehuja.

Kokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Niko Saarisen (s. 1978). Hän on opettajaharjoittelijana Turun Varissuon normaalikoulussa ja tähtää historian opettajaksi. Normaalikoulu on Turun yliopiston ylläpitämä koulu, jossa jo pätevöityneet opettajat neuvovat ja ohjaavat opettajaharjoittelijoita. 

Saarinen erosi kirkosta vuonna 2001, liittyi myöhemmin Raision vapaa-ajattelijoihin, mutta tuli aktiivitoimintaan mukaan vasta vuonna 2006. 
Uusi puheenjohtaja Niko Saarinen.

Yhdistystä useampia vuosia johtanut Kari Hanka (s. 1945) halusi väistyä monien muiden järjestötehtäviensä vuoksi. Hän on ollut hyvin aktiivinen mm. Raision Seudun Työttömät ry:ssä, jonka varapuheenjohtaja nyt on sekä Raision TehoTyö Oy:ssä, jossa toimii sekä toimitusjohtajana että hallituksen puheenjohtajana. Hanka kuitenkin jatkaa RVA:n hallituksen varsinaisena jäsenenä sekä juhlapuhujana ja lupasi muutenkin kaiken tukensa uudelle puheenjohtajalle. 

Hallitukseen naisenemmistö 

Raision yhdistys on erittäin harvinainen vapaa-ajattelijayhdistys siinä mielessä, että sen hallitukseen valittiin nyt naisenemmistö. Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hangan lisäksi Eila Lehtonen, Leila Närhinen (yhdistyksen perustajajäsen) ja Anne Sinilaakso. Varajäseniksi valittiin Pentti Levonen ja Lasse Minkkinen. He olivat olleet hallituksen varsinaisia jäseniä istuvassa hallituksessa. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Urho Alho ja Eino Laitinen sekä varatilintarkastajaksi Aarre Lehtonen. 

Jäsenmaksut ennallaan 

Jäsenmaksujen suuruudet säilytettiin ennallaan, ns. A-jäsenmaksu 19 eurona ja ns. B-jäsenmaksu 11 eurona. B-jäsenten jäsenmaksut yhdistys pitää itsellään. A-jäsenten jäsenmaksusta tilitetään osa, liittomaksu, liitolle. Liittomaksun suuruudesta vuodeksi 2009 päättää 29.11.2008 kokoontuva liiton liittovaltuusto. 

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 

Yhdistys jatkaa uskonnottomalla valistuslinjalla. Se jakaa ET-stipendejä parhaille ET-oppilaille, julkaisee Vapaa ajatus –nimistä jäsenlehteä, osallistuu Raision Päivien Killin markkinoihin ja kampanjoi kirkosta eroamisen puolesta. Kansainvälisen tähtitieteen vuoden merkeissä järjestetään alkuvuonna retki Piikkiössä sijaitsevaan Tuorlan planetaarioon. 

Maksavien jäsenien määräksi arvioitiin 27, joista 24 ns. A-jäseniä ja 3 ns. B-jäseniä. Myyntituloja arvioitiin saatavan 130 euroa ja kaupungin avustusta 150 euroa. (Kaupungilta saatava avustus on ollut kasvutrendissä ja kuluvana vuonna avustusta saatiin 200 euroa.) Kulupuolella lehden kuluiksi arvioitiin 100 euroa, ilmoituskuluiksi 100 euroa, postikuluiksi 80 euroa ja stipendikuluiksi 100 euroa. 

Tässä yhteydessä ilmoitettiin, että liittohallitus oli hiljan päättänyt antaa RVA:lle avustusta 185 euroa Vapaa ajatus –lehden ansiosta. Avustus maksetaan tulevalla viikolla. 


Niko Saarinen ja väistyvä puheenjohtaja Kari Hanka kopauttavat  yhteisiskun puheenjohtajan nuijalla kokouksen päätökseksi.

Kirkosta eroaminen 

Ennen alustuksia Paula Vasama luovutti yhdistyksen jäsen Urho Alholle liiton kultaisen ansiomerkin. Liittohallitus oli myöntänyt merkin 1.11.2008. Ansiomerkkikirjaa ei vielä luovutettu, liitolla oli taas ongelmia sen laatimisessa. 

Alho sanoi, että merkki oli hänelle yllätys. Hänen mielestään vapaa-ajattelijat ovat liian vakavamielisiä ja asiaamme pitää höystää huumorilla. Huumoria tarvitaan myös arpojen myymisessä, missä Alho erityisesti oli kunnostautunut mm. markkinoilla. 


Paula Vasama luovuttaa liiton kultaisen ansiomerkin Urho Alholle.

Jussi K. Niemelän alustuksen aiheena oli kirkosta eroaminen. Hän kertoi, että eroamisvauhti www.eroakirkosta.fi -palvelun osalta on kasvanut 48 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tampereen vapaa-ajattelijat ry, joka palvelua pyörittää, tiedottaa itse palvelusta, mutta Niemelän mielestä tamperelaisilla on ”ongelmallinen suhtautuminen liittoon” ja sieltä tulee joskus ”hämmentäviä kannanottoja”. Palvelu on huomattu myös kirkon piirissä ja siellä on ryhdytty vastaiskuun. 

Yleensäkin jäsenhankinta on ongelma ja ”liitossa on vielä paljon eripuraa”. Myös Helsingin Vapaa-ajattelijoissa on toimittu ”vähän kummallisesti” jäsenasiain hoitamisessa. ”Kukaan ei tiedä paljonko jäseniä on”, Niemelä kertoi. Tilannetta ollaan kuitenkin korjaamassa.

Nuorille on suunnattu nykyään hyvin paljon tarjontaa ja heidän saamisensa mukaan vapaa-ajattelijain toimintaan kohtaa kilpailua. Tampereen vapaa-ajattelijoissa on pidetty vapaamuotoisia olutiltoja ja näiden kautta on joskus saatu mukaan uusi jäsenkin. Uusien jäsenten rekrytointi ei kuitenkaan ole missään suhteessa kymmeniin tuhansiin nousseeseen kirkosta eroamiseen. 

Tähtikerho 

Paula Vasaman aiheena oli elämänkatsomustiedon opetus, mutta hän kertoi omakohtaisesta Tähtikerho-projektistaan. Asiasta oli jo julkaistu juttu Vapaa Ajattelijassa (2008:5, 22-24). 

Tähtitieteen opetus kouluttaa lapsia järkiperäiseen ajatteluun. Se tapahtuu koulun iltapäiväkerhoissa kerran viikossa, tunti kerrallaan. Suuren suosion vuoksi Kaisaniemen kouluun Helsingissä perustettiin kaksikin tähtikerhoa. Hanke herätti ensin kummallista vastarintaa. Siinä nähtiin ”kommunismia” ja ”ateismia” ja Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:täkin haukuttiin selän takana. Kerhoja vetää nuori nainen, joka on tähtitieteen opiskelija. 

Koulun avajaispäivänä Vasama keräsi tähtitieteen opetuksen puolesta adressin, johon tuli 129 nimeä. Koulun rehtorille toimitettiin kopio adressista. Edelleen avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja kirjoitti syyskuun lopussa kirjeen, jossa hän toivoo, että tähtikerhon toiminta jatkuisi ja tarjoaisi lapsille yhä uusia virikkeitä ja maailmankuvan rakennusaineita. Valtaoja oli aiemmin pitänyt Turussa viidellesadalle 7-10-vuotialle lapselle luennon Onko marsilaisia oikeasti olemassa? ja sanoo, ettei ollut koskaan kohdannut hartaammin kuuntelevaa yleisöä. 

Koulujen vanhempainyhdistykset voivat anoa ja saada lääninhallituksilta varoja kerhotoimintaan. Rahaa kerätään myös myyjäisillä. Tähtikerho maksaa oppilaille vain n. 20 euroa/oppilas lukukaudessa. Kerhon vetäjälle on maksettu palkkaa n. 600 euroa syyslukukaudella. Toinen kerhoista saatiin pyörimään jopa ilman tukiaisia, vain oppilasmaksujen varassa. 

Vasama katsoo, että tähtitieteen opetus avaa välillisesti tietä myös elämänkatsomustiedolle, koska se harjaannuttaa lapsia järkiperäiseen ajatteluun

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?