Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

VAALIHUONEISSA USKONNOLLISIA TUNNUKSIA (27.10.2000)

Kunnallisvaaleissa oli Helsingissä yhteensä 11 vaalihuoneistoa, jotka olivat evankelis-luterilaisten seurakuntien omistuksessa. Nämä vaalipaikat herättävät ateisteissa aiheellista epäilyä. Parempi olisi, ettei tällaisia paikkoja jouduttaisi lainkaan käyttämään.

Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ryhtyivät tarkastamaan vaalipaikkoja jo kesällä. Viimeiset tarkastukset tehtiin vaaleja edeltäneellä viikolla. Tavoitteena oli varmistua siitä, ettei uskonnollisia esineitä, tauluja, julisteita yms. ole vaalihuoneistossa häiritsemässä vaalitoimitusta.

Havaituista epäkohdista tiedotettiin etukäteen kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille. Toivottiin, että epäkohdat korjattaisiin ennen vaaleja.

Vaalipäivänä 22.10.2000, vaalitoimituksen aikana, testattiin eräiden sellaisten vaalihuoneistojen kuntoa, joiden kohdalla epäkohtia oli aiemmin havaittu. Alla kerrotaan tuloksista:

1. Seurakuntasali, Väylänrinne 1 (Tammisalo)
Jeesusta esittävää reliefiä ei oltu poistettu paikaltaan eikä peitetty. Reliefin molemmin puolin oli kukkamaljakot, mutta reliefi oli kokonaan näkyvissä häiriten äänestäjiä. Vaalivirkailijat selittivät, että kukkamaljakot siirretään reliefin eteen, jos reliefi häiritsee jotakuta. Ateistit ilmoittivat, että reliefi on hirveä ja häiritsee heitä kovasti ja pyysivät siirtämään maljakot reliefin eteen. Näin tapahtui. Kukkaloisto ilahdutti ateisteja.

2. Seurakuntakoti, Pajamäentie 14 (Pajamäki)
Vaalihuoneen seinillä oli kolme häiritsevää kristillistä objektia: puinen risti, Raamattua esittävä maalaus ja iso diakoniajuliste. Vaalivirkailijoiden selitykset asiain heikolle tilalle olivat: 1. vaalipaikka oli seurakuntakoti ja sen vuoksi seinillä oli puheena olevia esineitä; 2. tyytymättömillä äänestäjillä on mahdollisuus valittaa asiasta; 3. vaalivirkailijat eivät olleet katsoneet mainittuja objekteja häiritseviksi. Vaalivirkailijat eivät aluksi ryhtyneet poistamaan esineitä vaalihuoneen seiniltä. Ateistit kysyivät mitä he voivat tehdä heti. Tämän jälkeen virkailija soitti keskusvaalilautakuntaan. Puhelun jälkeen häiritsevät kohteet poistettiin seiniltä. Mainittakoon, että seinillä oli myös kukkasia, maisemia yms. esittäviä maallisia maalauksia, joista ateisteilla oli vain hyvää sanottavaa.

3. Seurakuntakoti, Säterinportti 3 (Pukinmäki)
Seurakuntakodissa oli kaksi vaalihuonetta. Toisen huoneen seinällä havaittiin Katekismus-juliste. Ateistit soittivat vaalipaikalle pyytäen poistamaan julisteen seinältä. Vaalivirkalija vastasi "tutkivansa" asiaa. Kun tutkimukset eivät puolen tunnin sisällä johtaneet myönteiseen tulokseen, ateistit vaativat paikan päällä julisteen poistamista seinältä. Näin tapahtui.

Keskustelut vaalivirkailijoiden kanssa olivat joka paikassa hyvin asiallisia ja antoisiakin. Myös lukuisat äänestävät havaitsivat, että ateistit pyrkivät aktiivisesti äänestysolojen kohentamiseen. Tulokset olivat ateistien toivomia.

Virkailijat eivät vieläkään valvo asioita riittävän huolellisesti. Tämä voi johtua kristillisestä mielenlaadusta, välinpitämättömyydestä tai siitä, etteivät ohjeet ole menneet riittävän hyvin perille lukuisille vaalipaikoille.

Lisättäköön vielä, että useiden vaalihuoneiden sisustuksessa tai koristelussa ei ollut kerrassaan mitään huomauttamista. Kirkkoväki oli näissä paikoissa toiminut lojaalisti.

Kimmo Sundström
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?