PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

YHTEENVETO USKONNONVAPAUSKOMITEAN MIETINNÖSTÄ (KM 2001:1) SAADUISTA LAUSUNNOISTA ILMESTYI

Uskonnonvapauskomitean varsinainen mietintö annettiin 28.2.2001. Mietinnöstä pyydettiin lausuntoja 147 taholta ja saatiin 93 lausuntoa. Lausuntokoonnos on 99-sivuinen.

Siviilijärjestöt sekä eräät niitä lähellä ovat järjestöt ja tahot (Vapaa-ajattelijain liitto ry, Suomen Humanistiliitto ry, Suomen Ateistiyhdistys ry, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry, Uskontojen uhrien tuki ry ja Totuuden Ystävät) ovat koonnoksessa hyvin esillä.

Pappisvallan kannattajista ja sen myötäilijöistä kannattaa mainita valtiokirkkojen lisäksi Katolinen kirkko Suomessa sekä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin jumaluusopilliset tiedekunnat.

Mm. seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa, vaikka sitä pyydettiin: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, Helsingin Juutalainen seurakunta, Jehovan Todistajat ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Lausuntokoonnos on hyödyllistä luettavaa vapaa-ajattelijoille.

Kimmo Sundström
puheenjohtaja

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?